Два дечија игралишта више у граду

Средствима Европске уније, а посредством Министарства омладине и спорта, Град Ужице реализовао је пројекте изградње два нова игралишта за децу.

На радост ужичких малишана недавно су завршени радови на опремању ова два игралишта: на Градској плажи и у Севојну.

Дечије игралиште на Градској плажи:

Дечије игралиште у Севојну:

Опрема за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја у функцији од 1. фебруара

Oд 1. фебруара званично почињу са радом инсталиране камере, радар на Златиборком путу и мониторинг центар за безбедност саобраћаја.

Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја коју је спровео Град Ужице подразумевала је набавку 25 камера и 1 радара као и све неопходне пратеће опреме за мониторинг центар, који се налази у Полицијској управи Ужице.

Град Ужице је власник опреме, а МУП Републике Србије- полицијска управа Ужице корисник наведене опреме. Након завршених свих процедура и усаглашавања са Министарством унутрашњих послова, Министарство је дало сагласност, што је омогућило да се радови наставе. Извођач радова, у потпуности је извршио опремање, како приступних места за камере и радар, тако и мониторинг центра, чиме су се створили услови да опрема може да се користи.

Камере код Прве основне школе Краља Петра другог детектоваће прекршај “пролазак кроз црвено светло”

Скоро сви већи градови у Републици Србији, или већ користе камере у сврху безбедности саобраћаја или су у завршној фази, што подразумева првенствено безбедност пешака на пешачким прелазима, безбедност деце у околини школа, а наравно и безбедност возача свих врста возила.

Систем већи део својих операција обавља аутоматски, без присуства полицијског службеника у самом мониторинг центру. Неке од функција су: аутоматско препознавање прекршаја у виду препознавања регистарских таблица, пролазак кроз црвено, па овим путем апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују све законске мере, како би повећали ниво безбедности.

Радар који контролише брзину кретања постављен је на излазу из Ужица, на магистралном путу Ужице-Бела Земља (Златиборском путу), где је максимална дозвољена брзина кретања 50 km/h. Радар контролише брзину у оба правца, и из Ужица и према Ужицу.

Максимовић: “Озбиљност ситуације захтева хитну реакцију по питању санације клизишта у Улици Светозара Марковића”

Отапање снега након обилних снежних падавина изазвало је поновно активирање клизишта у Улици Светозара Марковића, у насељу Коштица, и том приликом оштећен је коловоз, а угрожене су и куће у тој улици.

Према речима в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију Зорана Милитарова, у ноћи између 24. и 25. јануара дошло је до поновног активирања клизишта које представља вишегодишњи проблем, јер се дешава да када је велики снежни покривач и велике снежне падавине да се вода слива у површину и доводи до клизања терена.

“Стање се прати, а обзиром да се на овом делу налази инфраструктура, предузете су одређене радње у случају да дође до оштећења, попут оног од јуче на струјном каблу. Тај квар је отклоњен врло брзо и ми се надамо да се не морају предузимати специфичније мере. Ситуација је неповољна јер је тренутно снег на овој локацији и не виде се евентуална кретања, пратићемо наредних дана шта се дешава. Ризик постоји јер се очекује даље отапање снега.”

Градски већник за ванредне ситуације Зоран Лазић истакао је да се ради о природним силама на које је тешко утицати, нарочито у кратком временском периоду.

“Битно је да су становници овог краја обавештени и да прате ситуацију како би Град могао да делује превентивно.”

Никола Максимовић директор Јавног предузећа “Ужице развој” навео је да је у претходном периоду Град урадио комплетну реконструкцију у Улици Светозара Марковића.

“Прво је урађена кишна канализација како би се смањила количина кишних вода које ће улазити у овај део клизишта. Урадили смо пар одвода кишне канализације из Кондине улице и кракова из Улице Светозара Марковића где смо  покушали да смањимо ниво дотока воде на ово клизиште.

У наредном периоду планирамо да обезбедимо средства за санацију овог клизишта за шта постоји пројекат и грађевинска дозвола. Потребно је урадити 29 шипова ширине метар. То је веома комплексан посао који је неопходно урадити да би се заштитила улица и ово насеље односно куће које се овде налазе.”

Никола Максимовић директор Јавног предузећа “Ужице развој”

Максимовић је рекао да ће се по хитном налогу који је добијен од стране градског руководства прегледати документација и утврдити које грађевинске дозволе недостају за санацију и дела Улице Светозара Марковића и дела приватног поседа који се налази испод Улице Светозара Марковића.

“Покушаћемо преко министарства да добијемо неопходна средства и да када се стекну услови, после зимског периода, решимо овај проблем. Такође, један од већих проблема за извођење радова представља и сам прилаз клизишту, јер је машина и опрема која је неопхода за санацију и за израду шипова јако комплексна и велика, али трудићемо се да проблем што пре решимо.

Консултоваћемо се са пројектантима и геолозима везано за тло и земљиште, без струке нећемо улазити у реализацију овог посла. Да ли ћемо моћи да обезбедимо проходност саме улице зависиће од стагнације терена, пратићемо из дана у дан ситуацију и сходно томе ћемо моћи да одреагујемо”-наводи Максимовић.

Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ-ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР КЕРАМИКЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.174 КО ЗЛАКУСА, ГРАД УЖИЦЕ

 

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Срђан Радаковић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 22.01.2021.године до 28.01.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парцели бр.174 КО Злакуса, Град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.01.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 22.01.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Обавештење о преузимању џакова за одлагање пепела

ЈКП “Биоктош” апелује на суграђане који за грејање користе чврста горива, да не убацују у контејнер жар и неохлађени пепео који још тиња, јер тиме могу да проузрокују загађење животне средине и да угрозе безбедност својих суграђана. Посебно се моле грађани из:

 • Војвођанске улице, горњи део
 • Карађорђеве улице
 • улице IV пук и Поре

Охлађени пепео се одлаже у џакове и слаже поред контејнера.

Џакови за одлагање пепела могу се преузети на следећим адресама:

 • Пословни просторијама ЈКП “Биоктош”, Улица Липа бб
 • МЗ Крчагово, Улица Норвешких Интернираца бр.14
 • Турица, Улица Иве Андрића бр.55
 • Росуље, Улица Друге Пролетерске бр.3
 • Царина, Улица Ратарска бр.69
 • Канцеларија за плаћање погребних услуга у Улици Цара Душана у Севојну на простору садашње пијаце у времену од 07:30 до 13:00 часова.

Грађани који нису у могућности да преузму џакове могу хладан пепео да одложе у контејнере за мокри отпад (сиви или црни контејнери).

Уједно се захваљујемо грађанима који поштују договорени начин депоновања пепела.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне:

ЈАВНА ХИГИЈЕНА: 031/ 525 426
CALL ЦЕНТАР: 031/ 525 427;
бесплатан позив на број 0800 031 030

План одвожења пепела

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће вршити одвожење пепела из следећих улица:

I реон

 1. Доситејева
 2. Ресторан „Ера“
 3. Краља Петра ( Уж. реп. – II прол. )
 4. II пролетерске
 5. Јакшићева + крак
 6. Војводе Бојовића
 7. Пора
 8. Учитељска
 9. Београдска
 10. Видовданска
 11. Студеничка
 12. Милоша Божановића
 13. Димитрија Туцовића 84 ( двориште )
 14. М. М. Магазиновић
 15. Херцеговачка
 16. Устаничка
 17. Градска

IV реон

 1. Хаџи Мелентијева
 2. Кнеза Михаила
 3. Шумадијска
 4. Југ Богданова
 5. Змај Јовина
 6. Омладинска
 7. Златиборска
 8. Хероја Луна
 9. Кнегиње Љубице
 10. Јована Цвијића
 11. Александра Вучковића
 12. Браће Николића
 13. Браће Чолића
 14. Вишеслава Бугариновића
 15. Војводе Мишића
 16. Јаворска
 17. Мајке Јевросиме
 18. Милића Косјеровића
 19. Хероја Дејовића
 20. Цара Душана
 21. Крсте Смиљанића
 22. Радише Бугариновића
 23. Сремска
 24. Миливоја Марића
 25. Соколска
 26. Милоша Обреновића

Обавештење Градског штаба за ванредне ситуације

У складу са препоруком Министарства државне управе и локалне самоуправе, у наредном периоду, недељом се неће вршити вакцинација грађана због дезинфекције простора у којима се имунизација спроводи.
Градски штаб за ванредне ситуације града Ужица

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат “Складиштење и механички третман неопасног отпада” носиоца пројекта “Гули-Гули” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-32/20

Датум: 27.01.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО, ул.Драгачевска бб, Севојно, МБ: 07385617, ПИБ: 101500304, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину дана 12.01.2021. год, за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул.Драгачевска бб, Севојно, Ужице.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр.135/04 и 36/09) и чл. 5. наведеног Правилника, дана 08. фебруара 2021. године, од 12,00 до 13,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о ажурирану Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију. Студију можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

 

 

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: “Складиштење и механички третман неопасног отпада” носиоца пројекта “Небос” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-25/20121.год.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно, ул. Првомајска бб, у Севојну, бити одржана дана 5. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања. Носилац пројекта је предузеће „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно.

Јавна расправа и презентација предметне Студије која је била предвиђена за 01.децембар 2020. године са почетком у 12:00 часова у сали Градског развојног центра («Шарена сала»), ул. Петра Ћеловића бб, у Ужицу, али је отказана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs   Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију. Студију можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:”Инсталација антенског система РБС мобилне телефоније ознаке “Севојно-Јаворска(Атлас)”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 502-21/21

Датум:27.01.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   О   ОДРЖАВАЊУ   ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације, да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“- УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, ул. Партизанска бб, у Севојну. бити одржана дана 4. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања. Носилац пројекта је предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул. Таковска бр.2, Београд.

Јавна расправа и презентација предметне Студије  која је била предвиђена за 10.новембар 2020. године са почетком у 13:00 часова  у Скупштинској сали Градске општине Севојно, у ул. Миливоја Марића бр.40 у Севојну, отказана је због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs   Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију. Студију можете погледати ОВДЕ.