29 Ужичана на пријему грађана код потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић у Ужицу

29 грађана Ужица имало је прилику да за три сата, колико је трајао пријем, уприличен у Градској кући своје проблеме, али и предлоге и сугестије предочи потпредседници Владе и министарки рударства и енергетике проф. др Зорани Михајловић и њеним сарадницима, али и градоначелници Ужица др Јелени Раковић Радивојевић, члановима Градског већа и директорима јавних предузећа.

“Нама је посебно задовољство што је Ужице други град, после Врања, у коме је организован пријем грађана од стране потпредседнице Владе и министарке рударства и енергетике проф. др Зоране Михајловић”, истакла је после пријема градоначелница Ужица.

“Ово је сигурно прави модел за решавање проблема наших грађана, где је остварена одлична интеракција између локалне самоуправе, округа и републичких институција и где су проблеми Ужичана решавани на лицу места. Иако се и ми, овде у граду, свакодневно састајемо са нашим суграђанима и трудимо се да решавамо њихове проблеме просто постоје и они који превазилазе наше могућности што се делом показало и данас. Свесни смо да су аерозагађење, недостатак канализационе мреже у појединим деловима града или недостатак места у вртићима оно што је приоритет. Управо ту потребна нам је подршка наше Владе и ресорних министарстава па се надамо да ће нам као и увек до сада Влада помоћи у реализацији неколико важних пројеката, којима ће бити решени највећи проблеми Ужичана. Искористићу прилику да се потпредседници Владе Зорани Михајловић захвалим на до сада издвојеним средствима из ресора који тренутно води, али и великој подршци у протеклом периоду за наше важне инвестиције”, додала је градоначелница.

Важан пројекат за Град Ужице, али и цео Златиборски округ најавио је Верош Станковић директор Сектора дистрибуције гаса Србијагаса.


“Врло важан пројекат за Златиборски округ је планирани гасовод од Златибора до Прибоја, од Прибоја до Пријепоља и од Пријепоља ка Сјеници. Како је све још у фази идејне разраде нисмо сигурни да ли ће ићи од Пријепоља до Сјенице или ће од Новог Пазара ићи до Сјенице. У сваком случају ако се буде ишло до Сјенице биће један одвојак и до Нове Вароши. Отприлике то је деоница од око 80 километара од Златибора до Сјенице. Капацитете још не знамо јер ћемо у сарадњи са локланим самоуоравама сагледати који су то капацитети. Оно што је врло битно је да је то велика ствар за ове градове првенствено у смислу екологије и заштите животне средине, али за потенцијалне инвеститоре нарочито иностране који поред основне инфраструктуре захтевају и гас.”

Директорка Електромреже Србије Јелена Матејић изразила је задовољство што је имала прилику да присуствује оваквом пријему грађана. Она је најавила још један велики и важан пројекат.

“Највреднија и најдужа траса у оквиру трансбалканског коридора се односи на ово подручје и овај регион. Овде се инвестира у двоструки далековод највишег супериорног напона 400 киловата у дужини од 109 километара и вредности од чак 58 милиона евра. Електромрежа Србије овај пројекат спроводи у пуном капацитету, планирано је да се заврши као трећа од укупно четири секције трансбалканског коридора до краја 2025. године. Потрудићемо се да испоштујемо рокове и као и претходне трасе одрадимо на време. Ово ће допринети комплетно даљем развоју свих привредних капацитета и потенцијала овог региона. Дакле, све даље привредне активности за развој овог региона биће обезбеђене што се тиче сигурности, довољних количина, поузданости и напајања електричном енергијом из домена преноса.”

По речима потпредседнице Владе и министарке енергетике и рударства проф. др Зоране Михајловић, питање енергетске инфраструктуре веома је важно, што се како је исткла показало и данас.

“Људи су поред неких других тема ван ресора рударства и енергетике питали заиста пуно о ономе што се највише ради у енергетици, а то је да имамо довољне количине струје и гаса, али и како ћемо да повећамо енергетску ефикасност и како ћемо да мењамо столарију, смањимо аерозагађење и како ћемо да прикључујемо људе на гасоводну мрежу имајући у виду да заиста многи објекти нису легализовани. Ми знамо да ако желимо да направимо добар резултат и решавамо ове проблеме, онда је то могуће само уколико смо сви заједно дакле град, држава и наша предузећа. Било је тешких тема, било је суза, било је смеха, било је и одговора одмах на одређена питања”, исткала је потпредседница Владе, говорећи о разговорима са грађанима.

Она се осврнула и на слику која се појавила на друштвеним мрежама, а која је показивала празан простор исред Градске куће.

“Немам ништа против да се политички слажемо или не слажемо, али када се изговоре неистине ја реагујем. Ми смо данас разговарали са 29 људи за три сата. Оног тренутка када сам дошла овде рекла сам градоначелници да сматрам да људи на 40 степени не треба да стоје напољу, већ у холу, јер ако смо ми унутра у хладовини онда и људи који чекају на разговр морају да буду у пристојним условима и зато нису били напољу, иако је на друштвеним мрежама кружила слика како нико није дошао и како је бојкотован пријем грађана. Није бојкотован људи су долазили зато што ми о њима бринемо.”

Потпредседница Владе је најавила да ће се пријеми грађана наставити и у осталим градовима Србије и позвала представнике и осталих министарстава да се у њих укључе, како би из добре сарадње локалане самоуправе и републике проистекло ефикасније решавање проблема свих грађана Србије.

Коначне листе корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2021. годину

Одлуку о Коначној листи корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2021. годину можете погледати ОВДЕ

Листа корисника котлови на природни гас (куће)

Листа корисника котлови на природни гас (зграде)

Листа корисника котлови на пелет

Листа корисника набавка и уградња столарије

Листа корисника набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова

 

Потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић у Ужицу-почео пријем грађана

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић и начелник Златиборског управног округа Бобан Перишић дочекали су испред Градске куће потпредседницу Владе и министарку рударства и енергетике, проф. др Зорану Михајловић.

У великој сали Градске куће почео је пријем грађана. Потпредседница Владе са сарадницима и челници градског руководства до 17 часова, до када пријем траје покушаће да реше проблеме великог броја Ужичана који су дошли.

ј а в н у п р е з е н т а ц и ј у УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

 

Стручни обрађивач УП је  „АРХИМИС“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Срђан Пауновић, Омладинска 20, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.08.2021.године до 13.08.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 13.08.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и у локалном листу ”Вести” Ужице  дана 30.07.2021. године.

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Јединство” АД Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ: 504-3/21

Датум: 23.07.2021.год.

 

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18): даје следеће:

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта – МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136, поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-3/21 од 28.06.2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Севојну, на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајскa бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

“Библиотека те чека” и у огранку Народне библиотеке Ужице у Севојну

Једна од радионица овогодишњег летњег програма Дечијег одељења која симболично носи назив по књизи Јасминке Петровић “Библиотека те чека” реализована је на задовољство великог броја деце и у огранку Народне библиотеке Ужице у Градској општини Севојно.

Уз дружење и машту чудесни свет књиге обојен је различитим ликовним техникама а резултат радионице су права мала уметничка дела. Црвенкапа и Вук били су одлична инспирација деци која су се радо одазвала и узела учешће у радионици.

Санација квара у Златиборској улици

Поред редовних активности у процесу производње и контроле воде на свим објектима  за предстојећи викенд, ЈКП “Водовод” радиће и на отклањању квара у Златиборској улици. Радиће се и на санација квара на прикључној цеви фекалне канализације у Улици Добриле Петронијевић. Настављју се и радови на реконструкцији цевовода у Улици Браће Чолића.

Активности ЈКП “Нискоградња” за петак 30. јул

Припрема за санацију ударних рупа данас ће се вршити у Улици Немањиној, док ће удране рупе бити асфалтиране у Кремнима. Настављају се радови у Војвођанској улици, где ће бити замењен асфалт на деоници дугој око 300 метара, а асфалтирање је планирано и у МЗ Бела земља, где ће се радити и на попуњавању пропуста јаловином.

План прања улица за петак 30. јул

У плану је реализација послова по плану рада за петак и дане викенда:

Дневна смена петак 30. јул:

Иве Андрића, Златиборскa, IV Пука, Бошка Бухе, Јоже Јехличке и Краља ПетраI (од Росуља до улице Ужичке Републике).

Ноћна смена петак 30.јул:

Николе Пашића, Жичка, Трг Светог Саве, Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше), Сланушка, Обилићева, Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до „Прогреса“), Раднички Батаљон, Ужичке Републике, Д.Туцовића („Макси“-„Прогрес“), Кнеза Лазара, први део, Страхинића Бана, доњи део, Омладинска, Момчила Тешића  и Липа.

Дневна смена недеља 1.август:

Блок Липа, Дечанска, Вуколе Дабића, Петра Ћеловића, доњи део, Трг партизана, доњи део,  Хероја Луна, од Златиборске улице и паркинг код музеја.