Објаве - Јавни позив

Оглас за давање у закуп пословног простора на Градском базену

17/05/2022
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда: Пословног простора у виђеном ста...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2022. години

10/05/2022
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за реализацију Мерe стручне праксе у 2022. години

10/05/2022
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години

10/05/2022
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив незапосленима са подручја Града Ужица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2022. години

10/05/2022
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за избор кандидата за обављање послова комуналног милиционера

10/05/2022
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ   Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију   На основу члана 37. Закона о комуналној мили...
Више

Оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта на локацији “Касарна IV Пук” Крчагово

09/05/2022
   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.зако...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

21/04/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број :401-267/22 Датум: 21.04.2022. године У ж и ц е   О Д Л У К А ...
Више

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у град Ужицу у 2022. години

20/04/2022
У складу са уговором о сарадњи закљученим између града Ужица, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне развојне агенције Златибор, а уз техничку подрш...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица

19/04/2022
На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 352-81/2-2...
Више