Објаве - Јавни позив

II јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

19/07/2021
На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр....
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2022. годину

19/07/2021
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII-320-621/21-01 Датум: ...
Више

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2022. годину

19/07/2021
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развојЖ Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII-320-622/21-01Ж Датум...
Више

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Ужица

12/07/2021
На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћ...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години

12/07/2021
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. ...
Више

Јавни позив за реализацију Мерe стручне праксе у 2021. години

12/07/2021
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица

30/06/2021
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- др....
Више

Јавни оглас за давање у закуп привременог објекта кућица-инфо пункт на локацији “Велика брана” са десет кајака и пратећом опремом

11/06/2021
На основу  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и ус...
Више

Јавни позив за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“  

25/05/2021
На основу Одлуке о буџету Града Ужица за 2021. годину ("Службени лист града Ужица" број 58/20), Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења...
Више

Јавни оглас за давање у закуп ствари у јавној својини, два привремeна објекта-кућице на локацији “Плажа” и један привремени објекат кућица-инфо пункт на локацији “Велика Брана” са десет кајака и пратећом опремом

21/05/2021
На основу  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и ус...
Више