Објаве - Јавни позив

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње

12/04/2021
У oквиру прojeктa  “Дивaц пoљoприврeдни фoндoви” - Фoндaциja “Aнa и Влaдe Дивaц” у сaрaдњи сa грaдoм Ужицe,  рaсписуje:   КOНКУРС ЗA ДOДEЛУ БEСПOВРA...
Више

Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

07/04/2021
На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр....
Више

Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењену побољшању услова становања избеглицама на територији града Ужица

30/03/2021
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II бр. 88-6/2020-02 од 15.јуна 2020. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побо...
Више

Поновљени јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Ужица

30/03/2021
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Бр.88-7/2020-02 од 30.јуна 2020.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољш...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у Дрежнику

25/03/2021
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14, 30/16), Одлуке градоначелник...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2021. години

17/03/2021
Број 56-1/21 17.03.2021. Град Ужице расписује први jавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2021. години, за 5 (пет) парова, у и...
Више

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2021. години које реализују организације цивилног друштва

08/03/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број:401-132/21 Датум:08.03.2021.   На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средс...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине у 2021. години

26/01/2021
Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области...
Више

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години

20/01/2021
Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54...
Више

Поновљени јавни позив за избеглице

20/01/2021
Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију...
Више