Објаве - Јавни позив

II Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката

04/10/2021
На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службен...
Више

Јавни позив за јавно приватно партнерство са елементима концесије поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза града Ужица

20/08/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-182/21 Датум:19.08.2021. године   На основу члана члана 106. Закона о јавним наба...
Више

Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања и награда града Ужица за 2021. годину

13/08/2021
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА УПУЋУЈЕ   ЈАВНИ ПОЗИВ    ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА ...
Више

II јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

19/07/2021
На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр....
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2022. годину

19/07/2021
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII-320-621/21-01 Датум: ...
Више

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2022. годину

19/07/2021
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развојЖ Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII-320-622/21-01Ж Датум...
Више

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Ужица

12/07/2021
На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћ...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години

12/07/2021
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. ...
Више

Јавни позив за реализацију Мерe стручне праксе у 2021. години

12/07/2021
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица

30/06/2021
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- др....
Више