CRM sistem za komunikaciju sa građanima

CRM sistem za komunikaciju sa građanima

U cilju unapređenja usluga lokalne samouprave, Grad Užice je u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije sproveo imlementaciju najsavremenijeg integralnog CRM sistema za komunikaciju sa građanima. Ova platforma omogućava slanje i prijem različitih informacija kroz različite i nezavisne kanale komunikacije (elektronska pošta – email, telefon, SMS poruka), uz opcije koje pojednostavljuju komunikaciju sa građanima putem kreiranja jasnih procedura za prijavu i rešavanje predstavki. Uvođenjem ovog naprednog rešenja, uspostaviće se efikasan način opštenja stranaka i državnih organa u elektronskom obliku, uz omogućavanje pravne sigurnosti i ekonomičnosti postupka, odnosno ispunjavanja uslova za uspostavljanje i puno ostvarivanje usluga elektronske uprave.

Vaš zahtev, pitanje i sugestiju možete poslati:

Pozivom na broj: 031/513-015

Slanjem elektronske pošte na adresu: crm.uzice@uzice.rs

Dolaskom lično u Gradsku upravu Užice: Prizemlje, kancelarija broj 18A