План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода – ребаланс I 2022. година

Почетак израде општег акта
04/05/2022
Рок за слање предлога

29/05/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
2.
Назив општег акта

Предлог одлуке о грађевинском земљишту

Почетак израде општег акта
14/02/2022
Рок за слање предлога

07/03/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
3.
Назив општег акта

Предлог одлуке о постављању и укљањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама

Почетак израде општег акта
14/02/2022
Рок за слање предлога

07/03/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
4.
Назив општег акта

Предлог Локалног акционог плана запошљавања града Ужица за 2022. и 2023. годину

Почетак израде општег акта
15/11/2021
Рок за слање предлога

17/01/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
5.
Назив општег акта

Предлог Акционог плана за палијативно збрињавање 2022-2026.

Почетак израде општег акта
29/10/2021
Рок за слање предлога

31/12/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
6.
Назив општег акта

Нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица

Почетак израде општег акта
10/08/2021
Рок за слање предлога

16/12/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за инфраструктуру и развој
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
7.
Назив општег акта

Предлог одлуке о комуналним таксама за 2022. години

Почетак израде општег акта
01/09/2021
Рок за слање предлога

05/12/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
8.
Назив општег акта

Нацрт предлога прихода и расхода за 2022. годину

Почетак израде општег акта
01/09/2021
Рок за слање предлога

05/12/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
9.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину- ребаланс II

Почетак израде општег акта
03/09/2021
Рок за слање предлога

20/09/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
10.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину

Почетак израде општег акта
10/05/2021
Рок за слање предлога

11/06/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке