План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Предлог одлуке о комуналним таксама за 2022. години

Почетак израде општег акта
01/09/2021
Рок за слање предлога

05/12/2021
Предлози грађана
Пошаљи предлог
Пошаљи Одустани
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Извештај
/
2.
Назив општег акта

Нацрт предлога прихода и расхода за 2022. годину

Почетак израде општег акта
01/09/2021
Рок за слање предлога

05/12/2021
Предлози грађана
Пошаљи предлог
Пошаљи Одустани
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
3.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину- ребаланс II

Почетак израде општег акта
03/09/2021
Рок за слање предлога

20/09/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
4.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину

Почетак израде општег акта
10/05/2021
Рок за слање предлога

11/06/2021
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
5.
Назив општег акта

Одлука о комуналним таксама за 2021. годину

Почетак израде општег акта
23/11/2020
Рок за слање предлога

07/12/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
6.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину

Почетак израде општег акта
10/09/2020
Рок за слање предлога

01/12/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
7.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2020.годину-ребаланс III

Почетак израде општег акта
25/09/2020
Рок за слање предлога

13/10/2020
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
8.
Назив општег акта

Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
9.
Назив општег акта

Одлука о контроли пријема и реализацији донација Града Ужица

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
10.
Назив општег акта

Одлука о усвајању етичког кодекса функционера Града Ужица

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/