Пословно окружење
17/05/2017

Пословно окружење

Привреда овог Региона је високо извозна и постојано бележи суфицит у размени са иностранством. У извозу доминирају производи прераде обојених метала, воће, производи наменске индустрије и готови текстилни производи. Извозно орјентисана привреда представља велики потенцијал и знатну компаративну предност овог региона.

Водеће привредне делатности у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство и пољопривреда.

У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и алуминијума и производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од високоградње, нискоградње до завршних занатских производа.

 

Вредност спољнотрговинске размене остварене на подручју региона Ужице, у првих једанаест месеци 2016. године износила је 1058 милиона USD, од чега се на извоз односи 576 милиона USD а на увоз 481 милиона USD. Остварен је суфицит од 95 милиона USD и покривеност увоза извозом од 120%.

У односу на исти период 2015. године, укупна спољнотрговинска размена је већа за 2,4%. Обим и извоза и увоза је повећан. Укупан извоз повећан је за 2.8% а увоз за 2%. Остварени суфицит већи је за 7% у односу на суфицит остварен у истом периоду 2015. године. Општина Ужице учествује са висе од 65% у укупној спољнотрговинској размени Региона.

Најразвијеније делатности у агроиндустрији су: прерада воћа замрзавањем, кланична индустрија, прерада меса и производња сувомеснатих производа, производња: млека и млечних производа, ракија са заштићеним географским пореклом, лековитог биља и шумских плодова, а постоје капацитети и за производњу сокова, воћних сирупа, џемова, мармелада, компота и прерађевина од поврћа.

Они послују у Ужицу: