Објаве

Коначне листе корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2021. годину

30/07/2021
Одлуку о Коначној листи корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2021. годину можете погледати ОВДЕ Листа корисника котл...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Јединство” АД Севојно

30/07/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ: 504-3/21 Датум:...
Више

Jавнa презентацијa УП За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

29/07/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта А1 Србија ДОО Београд

26/07/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број:    502-18/21- ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Крчагово

22/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIIIБрој: 404-162/21 Датум:22.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Љубање

21/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-163/21 Датум:21.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Позив привредним субјектима за учешће на конкурсу за мере енергетске ефикасности

19/07/2021
Обавештавају се сви заинетресовани правни субјекти да је у току Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у дом...
Више

Решење о финансирању/суфинансирању програма/пројеката за омладину који су од јавног интереса за локалну заједницу у 2021. години

19/07/2021
Решење о финансирању/суфинансирању програма/пројеката за омладину који су од јавног интереса за локалну заједницу у 2021. години можете погледати ОВДЕ...
Више

II јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

19/07/2021
На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр....
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2022. годину

19/07/2021
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII-320-621/21-01 Датум: ...
Више