Објаве

Јавни позив за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине у 2021. години

26/01/2021
Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2021. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области...
Више

Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину

25/01/2021
Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину можете преузети ОВДЕ....
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 3)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Услуге обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе Града Ужица

25/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-5/21 Датум: 25.01.2021...
Више

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години

20/01/2021
Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години

20/01/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 401-24/21 Датум: 19.01.2021.   У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела с...
Више

Поновљени јавни позив за избеглице

20/01/2021
Поновљени јавни позив за избеглице можете видети овде....

Поновљени јавни позив за ИРЛ

20/01/2021
Поновљени јавни позив за ИРЛ можете погледати овде....

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Гули-Гули“

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број:    502-31/2020 ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

15/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-3/22021 Датум: 15.01.2...
Више