Измењена и допуњена листа привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број III 352-467/23 од 11.8.2023. године („Службени лист Града Ужица“ број 28/23), Комисија за реализацију мера енергетске санације објављује измењену и допуњену листу директних корисника који су испунили услове из Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Ужица.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање енергетске санације породичних кућа и станова могу набавити добра и услуге искључиво од директних корисника наведених у листи.

Измењену и допуњену листу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова можете преузети ОВДЕ

Активности ЈКП Биоктош

– Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за понедељак.

Врши се прање следећих улица по летњем редовном плану и програму:

Дневна смена

– Трећа група: Јосифа Панчића, Николе Тесле, Војвођанска, први део; Солунска, Косанчићева, Церска, Студеничка, Друге Пролетерске, Јакшићева, Војводе Маслаћа и Страхињића Бана, горњи део.

– Четврта група : Олге Ђуровић, Царинска, Жеље Ђурића, пролаз испод Железничке станице, Међај поред “Скале”, Војводе Бојовића, стазе у Великом Парку и Устаничка.

Ноћна смена

– Прва група: Николе Пашића, Жичка, Трг Светог Саве, Краља Петра Првог (Петар Ћеловић-Слануша); Сланушка, Обилићева и Димитрија Туцовића (улица Доварје- “Прогрес”).

Друга група: Ристе Тешића са делом Доварја; Војводе Демира, улица Теразије, Краља Петра део и Доситејева; Димитрија Туцовића (“Макси”- “Прогрес”); Кнеза Лазара, први део; Страхињића Бана, доњи део; Омладинска и паркинг код Стадиона.

Велика чистилица , мала чистилица и ручно чишћење раде по плану и програму за понедељак.

Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за понедељак.

Грајфер: МЗ Турица и Теразије.

Активности ЈКП Водовод

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима у плану је ХКП “Водовод” за понедељак 30. октобар. У плану је санација квара на прикључку у Улици Теразије, док је у Турици (стара Цвета Дабић) планирано измештање и превезивање прикључне линије.

Активности ЈКП Нискоградња

Припремне активности настављају се у МЗ Крчагово као и у Врелима (мајдан Рид). Наставак радова на припреми путних праваца планиран је и у Гостиници и Никојевићима. У МЗ Качер радиће се припрема и асфалтирање, а у МЗ Буар асфалтирање.

Јавна презентација  УП за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 51/2022 и 62/2023),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је АРХИМИС Д.О.О, Друге пролетерске бр.4, Ужице; одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, одговорни пројектант идејног решења Никола Секулић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Српска Православна Црквена Општина Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.11.2023.године до 10.11.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, канцеларија бр.1.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 10.11.2023.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.10.2023. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Почиње наранџасти викенд, одложите кабасти отпад

На територијама месних заједница града Ужица и Градске општине Севојно у складу са BWL пројектом од 27. до 30. октобра биће постављени наранџасти контејнери за кабасти отпад запремине 3, 5 и 7 метара кубних на 20 локација.

Грађани могу такође без надокнаде да кабасти отпад као и грађевински отпад одложе у рециклажно двориште на депонију Дубоко, од понедељка до петка од 9-16 часова и суботом од 9 до 13 часова.

Из ЈКП Биоктош апелују на грађане да кабасти отпад и грађевински отпад не одлажу поред контејнера за мокри и суви отпад.

Активности ЈКП Нискоградња

Санација ударних рупа наставља се у Улици Олге Ђуровић (асфалтирање). Радови се настављају у МЗ Гостиница, МЗ Буар и МЗ Крчагово, а почињу у МЗ Никојевићи и Врелима (мајдан Рид). Асфалтирање је планирано у Дрежнику ( Бановски пут) као и у месним заједницама Качер и Царина.

Активности ЈКП Водовод

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима за време предстојећег викенда у плану је ЈКП “Водовод” за петак 27. октобар. Радиће се детекција квара у Шумадијској улици и израда прикључака у Пониковици и Волујцу.