Јавна презентација УП за доградњу постројења за третман комуналног отпада за регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“-фаза II на к.п.бр. 1710, 1706/2, 1707/6 и 1788 КО Дубоко, град Ужице

 Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује

 

Ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за доградњу постројења за третман комуналног отпада за регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“-фаза II на к.п.бр. 1710, 1706/2, 1707/6 и 1788 КО Дубоко и др, град Ужице

 

Стручни обрађивач Архимис Д.О.О, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решење Архитектонско-грађевински институт Др Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад, одговорни пројектант Ђорђе Поповић, дипл. инж.грађ. Наручилац ЈКП „Дубоко“.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 04.08.2023.године до 11.08.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за доградњу постројења за третман комуналног отпада за регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“-фаза II на к.п.бр. 1710, 1706/2, 1707/6 и 1788 КО Дубоко и др, град Ужице као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 11.08.2023.године.

Дана 11.08.2023. године, у 12 часова у Великој сали града Ужица овлашћени представник обрађивача УП, представници Града Ужица и инвеститора-ЈКП „Дубоко“ свим заинтересованим лицима презентоваће решења дата урбанистичким пројектом.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице 28.07.2023. годинe.

Материјал за јавну презентацију

 

Бесплатно летовање за децу из социјално угрожених породица у организацији Црвеног крста

25 – оро деце из социјално угрожених породица у Ужицу до 4. августа боравиће бесплатно у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима.

Црвени крст Србије је у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедио средства за опоравак социјално угрожене деце у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима, а Црвени крст Ужице је добио могућност да пошаље 25 –оро деце из Ужица и једног васпитача.

Деца ће на мору бити од 26.јула до 4. августа, а Црвени крст Ужице захваљује се директорима основних школа, Полицијској управи у Ужицу и Дому здравља Ужице, јер су изузетно брзо деловали, како би деци обезбедили потребна документа за јако кратко време.

У четвртак Шарганска улица биће затворена за саобраћај

У четвртак 27.07.2023. године, у периоду од 8 до 15h, због хитних радова на санацији квара на водовдној мрежи у улици Шарганска број 5, поменута улица биће затворена за саобраћај, саопштило је ЈКП “Водовод”.

Дан и слава Градске општине Севојно

Свечаном седницом обележен је Сабор Светог архангела Гаврила, Дан и слава Градске општине Севојно. У присуству свештенства, руководства и одборника Градске општине Севојно, градоначелнице Ужица и њених сарадника и осталих гостију обављена је церемонија ломљења славског колача.

Обраћајући се присутнима, на свечаној седници, председница Градске општине Севојно Мирјана Ђурић сумирала је оно што је у протеклом периоду урађено и поручила суграђанима да ће се трудити да и у наредном периоду буде реализовано све што је планирано.

“Издвојила бих само најважније, а то је пре свега реконструкција магистралног цевовода вредна око 110 милиона динара, затим замена асфалтних слојева у укупној дужини од  1700 метара вредна 45 милиона динара, комплетна реконструкција дела Улице Александра Вучковића, јавна расвета у дужини око 2 километра у две улице, реконструкција амбуланте, реконструише се Дом пензионера, као и путна инфраструктура, која се обнавља у свим деловима Севојна. У току су припреме за амбијнтално уређење простора  у Улици Вишеслава Бугариновића на “Кругу” где ће се вршити рекоснтрукција целокупног простора. Желимо и настојимо да Севојно буде приведни и културни центар. вим грађанима Сеојна честитам славу уз жељу да живимо у здављу и благостању.”

Честитке руководству Градске општине Севојно и свим грађанима упутила је и градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић уз жељу их пре свега прате добро здравље и успех на сваком пољу.

“Важно је да и данас сви заједно обележимо овај дан, да се осврнемо на све што смо у протеклом периоду урадили, али и на оно што тек треба урадити. Значајне инвестиције обележиле су протеклу годину, решили смо више дугогодишњих проблема, а у складу са потребама и очекивањима грађана настављамо даље. Улагаћемо у инфраструктуру али и све остале области, опет понављам, водећи рачуна искључиво о потребама грађана који овде живе и раде, али и бројних привредника чије компаније послују у Градској општини Севојно. Трудимо се и да уз подршку градских институција овде организујемо што већи број културних и спортских манифестација и то је нешто на чему ће сигурно бити акценат у наредном периоду. Равномеран развој свих делова нашег града је оно чему тежимо и сигурна сам заједничким напорима успећемо у томе”.

Дан Градске општине Севојно, био је повод и да се заслужнима уруче захвалнице и признања.

 

 

Ужицу 1,7 милиона евра из програма ЛИД, за развој локалне инфраструктуре

Град Ужице добиће бесповратна средства у износу од 1,7 милиона евра за реализацију пројеката из области развоја локалне нфраструктуре и јачања институционалних капацитета. Средства су опредељена у оквиру националног програма ЛИД, који се реализује у сарадњи са Светском банком и Француском агенцијом за развој.
Како је истакао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић у оквиру овог програма, обезбеђено је 300 хиљада долара за развој јединица локалне самоуправе у Србији. Градови и општине, њих 145, добиће бесповратна средства за реализацију пројеката из области развоја локалне инфраструктуре и јачања институционалних капацитета.
Средства могу да буду искоришћена за реализацију пројеката у области рехабилитације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре; изградње нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз; повећања отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене изградњoм система за одводњавање, санацију клизишта, ојачавање обала и сл; активне мобилности, попут озелењавања и решавања проблема наслеђеног загађења; јавне расвете; унапређења система за управљање саобраћајем, унапређењем система за регулисање саобраћаја, регулисање паркирања, безбедности саобраћаја и сл.; e мобилности, инсталацијом станица за електрично пуњење, развојем саобраћајне инфраструктуре за e-бицикле и е-мотоциклe; јачања капацитета и реализације пилот пројеката у областима унапређења управљања инфраструктуром, унапређењем институционалне организације, политика, стандарда, одржавања инфраструктуре, управљања имовином, отпорности на климатске промене и безбедности; израде планова одрживе урбане мобилности и паметне урбане мобилности; унапређењa партиципативног планирањa и припрема пројеката, што између осталог подразумева комплетирање планске документације, унапређење координације између планске и стратешке документације, укључивање фактора климатских промена у плански процес и бољу интеграцију са процесом планирања капиталних инвестиција и буџета; јачање капацитета пружалаца инфраструктурних услуга развојем разноврсних алата.
Средства које добијају општине су предефинисана, а параметри на основу којих је одређен износ расположивих средстава по јединицама локалне самоуправе су број становника, површина, индекс развијености и рањивост на климатске промене.
Ово је како је поручио министар Весић, прилика да градови и општине реализују пројекте које ће допринети да оне у будућности буду иновативнија, инклузивнија и квалитетнија места за живот њихових грађана.

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Град Ужице

Градска управа за инфраструктуру и развој

Одељење за привреду

Одсек за пољопривреду

Број: 320-651/23-01

Датум: 25.07.2023. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Ужица за             2024. годину, до дана 31. октобра 2023. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и /или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности, (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године,  односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима  (доставља подносилац захтева) и /или

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 1. Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд – Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд – Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад – Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња и то: за сва приплодна грла, тов јунади и за експлоатацију кокоши носиља јаја за конзум (производња јаја) – претходних годину дана у односу на дан сачињавања записника, за тов свиња – претходних 6 месеци у односу на дан сачињавања записника, за тов јагњади и јаради – претходнх 4 месеца у односу на дан сачињавања записника, за тов бројлерских пилића – претходних 45 дана у односу на дан сачињавања записника, а највише до капацитета објекта за држање тих животиња)

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 3. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:
 • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
 • списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица и предузетника повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, ванбрачни партнер, усвојеник и усвојилац уколико имају пребивалиште на истој адреси, код правних лица повезаним лицима сматра се: правно, односно физичко лице, односно предузетник које у том правном лицу има најмање 25% учешћа у капиталу, а код задруге повезаним лицима сматра се: физичко лице – члан задруге.

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Напомена:

Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до                  1. септембра 2023. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције.

 Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2023. године, поднесу Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2023. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2023. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица, Улица Димитрија Туцовића бр. 52, канцеларија 28 или са сајта www.užice.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за             2024. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2024. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Ужица, на адресу: Одељење за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Милановић, телефон: 590-163, email: snezana.milanovic@uzice.rs или лично у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића бр. 52, канцеларија 28.

НАПОМЕНА: Даном објављивања овог Јавног позива престаје да важи Јавни позив објављен 19.06.2023.године.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Град Ужице

Градска управа за инфраструктуру и развој

Одељење за привреду

Одсек за пољопривреду

Број: 320-650/23-01

Датум: 25.07. 2023. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА УЖИЦА  ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

 • да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
 • образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
 • високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

 

 • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

Да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

 • Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
 • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно – истраживачка, социјална).

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Ужица, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића бр.52, канцеларија 28 или са сајта www.užice.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је           31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за         2024. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ужица за 2024. годину, на адресу: Одељење за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Милановић, телефон: 590-163, email: snezana.milanovic@uzice.rs или лично у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића, бр.52, канцеларија 28.

НАПОМЕНА: Даном објављивања овог Јавног позива престаје да важи Јавни позив објављен 19.06.2023.године.

Пријаве за трећи циклус Летње школе роботике

Због великог интересовања, од понедељка 31.јула у Градском културном центру биће покренут 3. циклус Летње школе роботике и програмирања.

Полазници ће бити подељени у 2 групе – млађи узраст (3. и 4. разред основне школе) похађаће у периоду од 17 до 18х, а старији узраст (ученици 5, 6 и 7. разреда основне школе) у периоду од 20 до 21 час.

Пријаве за овај циклус трајаће од среде до петка, 26.-28. јула на један од ових начина:

https://forms.gle/LuYGGqABbwt9pbBm7  или путем маил адресе: jelica.stevanovic@msue.edu.rs

Градоначелница у Дрежнику са мештанима који су претрпели највећу штету током невремена

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић са сарадницима обишла је подручје МЗ Дрежник, које је у суботу било захваћено великим невеременом, услед чега су бројна домаћинства на овом подручју претрпела огромну штету.

Мештани и представници савета МЗ Дрежник упознали су градоначелницу са тренутном ситуацијом и последицама невремена. Како су истакли у питању су две суперћелије које су изазвале град величине ораха до кокошијег јајета, велику количину кише и олујни ветар.

Све то је, према извештају Групе за ванредне ситуације која је у недељу 23. јула обишла ово подручје, изазвало оштећења на објектима у виду поломљених црепова,оштећених фасада, поломљених прозора и оштећених аутомобила и пољопривредне механизације. Огромна штета причињена је и на усевима и засадима воћа.

Месној заједници је испоручено око 60 килограма најлона за привремено покривање објеката, а у циљу спречавања даљих оштећења у случају нове кише и мештани су упућени да штете у својим домаћинствима пријаве у просторијама месне заједнице, након чега ће у зависности од потреба и могућности бити издвојена средства из буџета за помоћ при санирању последица овог невремена.

Највеће штете забележене су у засеоцима Мирковићи, Даничићи и Шмакићи као и Лијескићи, Вукотићи и Центар, које је обишла градоначелница данас.

Вртић “Сунце” на Белој Земљи добио соларну електрану

Протеклог викенда завршени су радови на уградњи соларне електране на објекту вртића “Сунце” на Белој Земљи. Реч је о донацији, односно награди, коју је град Ужице добио кроз пројекат “Школе за бољи квалитет ваздуха”. Соларна електрана капацитета 8 киловата допринеће значајној уштеди електричне енергије и мањим рачунима током целе године.

Овај вртић је, по речима Наде Јовичић градске већнице за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам, одабрана јер се налази у месној заједници са највише сунчаних сати током целе године.

“Соларна електрана ће тако имати макисмалну искоришћеност, а вртић максималне уштеде електричне енергије. Град је поред ове награде кроз пројекат који се реализује од 2021. године добио и уређаје за мониторинг квалитета ваздуха, који су постављени у две средње и једној основној школи у  граду, чиме је побољшан мониторинг. Такође у протекле две године реализоване су бројне радионице у којима су уз посредовање Канцеларије за младе учествовали управо млади и то је оно због чега смо награђени. Успели смо да младе укључимо у конкретне активности, попут ревизије Плана квалитета ваздуха, што ће опет послужити као пракса и за доношење других значајних докумената за град Ужице”.

Веселинка Јовановић директорка Предшколске установе Ужице истиче да је вртић “Сунце” један од три објекта који за грејање користе електричну енергију.

“Добијањем соларне електране остварићемо значајне уштеде електричне енергије током грејне сезоне, али и током целе године и свакако мање рачуне ка добављачу. Наставићемо да заједно са градом и донаторима радимо на унапређењу енергетске ефикасности у свим објектима”.

Подсетимо, соларна електрана је награда коју је Град Ужице добио у оквиру пројекта “Школе за бољи квалитет ваздуха”, који спроводи УНИЦЕФ у Србији, уз финансијску подршку Владе Норвешке, Министарства просвете и Министарства туризма и омладине Србије у партнерству са Сталноммконференцијом градова и општина и локалним самоуправама.  Компанија МТ-КОМЕX је донирала израду пројекта и извела радове.

У наставку се налази брошура израђена у оквиру пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха мониторинг заснован на грађанима, СТЕМ образовање и активизам младих у Србији.

Брошуру можете погледати на следећем линку: 1688980926_Brosura Moguće je… projekat Skole za bolji kvalitet vazduha.pdf (skgo.org)