Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:"Инсталација антенског система РБС мобилне телефоније ознаке "Севојно-Јаворска(Атлас)"
28/01/2021

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:”Инсталација антенског система РБС мобилне телефоније ознаке “Севојно-Јаворска(Атлас)”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 502-21/21

Датум:27.01.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   О   ОДРЖАВАЊУ   ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације, да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“- УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, ул. Партизанска бб, у Севојну. бити одржана дана 4. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања. Носилац пројекта је предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул. Таковска бр.2, Београд.

Јавна расправа и презентација предметне Студије  која је била предвиђена за 10.новембар 2020. године са почетком у 13:00 часова  у Скупштинској сали Градске општине Севојно, у ул. Миливоја Марића бр.40 у Севојну, отказана је због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs   Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију. Студију можете погледати ОВДЕ.