Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката

02/06/2020
На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службен...
Више

Јавни позив незапосленима са подручја Града Ужица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. з...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. ...
Више

Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. з...
Више

Конкурс за избор најлепшег дворишта

18/05/2020
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2020.годину, Град Ужице расписује,  НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег дв...
Више

Позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

27/04/2020
У складу са планом активности, SUBREC пројекат набавља 300 компостера за потребе кућног компостирања биоразградивог отпада, у Ужицу. Компостери су нам...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години

13/03/2020
На основу  члана 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нe...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години

03/03/2020
на основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), члана 26. став 1, тачка 4. Статута града Ужица (Службени...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

26/02/2020
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 352-73/20 Датум: 26.02.2020. године   О Д Л У К А  о расписивању Јавно...
Више