Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа “Биоктош“ Ужице

12/11/2019
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно...
Више

Јавни конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2019/2020. годину

22/10/2019
           На основу члана 14. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета (број 67-5/12, 67-8/16 и 67-4/1...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години

11/10/2019
У складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019 година, чланом 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

03/10/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска општина Севојно Севојно IV број 111- 522/19 30.09.2019. године УЖИЦЕ               На основу чл. 4. и 94...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

19/08/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI број 111-28/19 19.08.2019. године УЖИЦЕ     ...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

04/07/2019
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години можете погледати ОВДЕ. Образац пријаве...
Више

Продужује се рок за пријављивање на Конкурс за избор најлепшег дворишта до 12. јула

03/07/2019
Због малог броја пријављених учесника Град Ужице је продужио рок за пријављивање на Конкурс за избор најлепшег дворишта. Нови рок за пријављивање н...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

03/07/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изгрдњу и имовинско правне послове VI број 111-22/19 01.07.2019. године УЖИЦЕ      ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

03/07/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII  број 111-23/19 01.07.2019. године УЖИЦЕ               На о...
Више

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места

19/06/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV број 111-19/19 17.06.2019. године УЖИ...
Више