Објаве - Конкурси

III Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора

17/03/2023
На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 352-81/22 ...
Више

Конкурс за за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2023. годину

17/03/2023
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),члана 8. Закона о ...
Више

Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2023. години

16/03/2023
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16, 30/16-исправка,  6/20, 47/21,78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и на...
Више

Јавни конкурс за избор директора ЈП Велики парк Ужице

06/03/2023
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор дирек...
Више

Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Биоктош”

06/03/2023
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016 и  88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор дире...
Више

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују ОЦД

24/02/2023
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 401-99/23 Датум:24.02.2023 На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2023. години

13/01/2023
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број:     401-14/23 Датум:  13.01.2023. У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела ...
Више

Јавни конкурс за пријем приправника

10/01/2023
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-6/22 10.01.2023. г...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

10/01/2023
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII број 111-5/23 10.01.2023. године УЖИЦЕ               ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

10/01/2023
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове VI број 111-3/23 10.01.2023. године УЖ...
Више