Обавештење о закљученом уговору у квалификационом поступку – друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Врста наручиоца: орган државне управе
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.107.
VIII број 404-359/17
29.12.2017.

На основу члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градска управа за инфраструктуру и развој  града Ужица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у квалификационом поступку – друга фаза 

 

Врста поступка јавне набавке :квалификациони поступак– друга фаза -VIII број 404-359/17

Врста предмета набавке:радови

Опис предмета набавке:  Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Рибашевина-расвета

Природа и обим радова и основна обележја радова; изградња јавне расвете на подручју МЗ Рибашевина, грађевински и електромонтажни  радови у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Рибашевина.

Назив и ознака из општег речника набавке : путна расвета – 34993000-4; грађевински радови- 45000000-7; електро-монтажни радови – 45311200-2.

Процењена вредност јавне набавке 166.666 без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке: 165.660 динара без ПДВ-а

198.792   динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две) понуде

Највиша понуђена цена :353.527,83 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 165.660  динара без ПДВ-а

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 353.527,83 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 165.600 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не наступа са подизвиђачем

Датум доношења одлуке о додели уговора:  15.12.2017. године

Датум закључења уговора:  27.12.2017. године

Основни подаци о добављачу:

ГП «Спектар инжењеринг» д.о.о, Ужице, ул.М.М.Магазиновић бр.26;ПИБ:10505296;МБ:17394592

Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:  Члан 115. Закона о јавним набавкама

Лица за контакт: Ивана Дрчелић, дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs

СлавишаПројевић, дипл.економиста, slavisa.projevic@uzice.rs

Бесплатан превоз за најмлађе суграђане

“Ужице превоз” обавештава да ће као новогодишњи поклон најмлађим суграђанима организовати бесплатну вожњу, свечано украшеним аутобусима, који ће возити Деда Мраз у суботу 30. децембра.

Пошто је и прошле године организована оваква акција, најмлађи суграђани су се интересовали да ли ће их поново возити Деда Мраз и делити слаткише. Ова акција је новогодишњи поклон најмлађим суграђанима, израз поштовања компаније према локалној заједници у којој послује.

Аутобус креће у 12 часова са аутобуске станице и возиће трасом Дубоки Поток – Севојно све до 17 часова.

 

Измена реда вожње током новогодишњих празника

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће од среде 03.01. до уторка 09.01.2018. године бити укинути ђачки поласци на линијама због зимског распуста. У понедељак 01.01. и у уторак 02.01.2018. године у јавном градском и приградском превозу биће активан недељни ред вожње.

Представа “Србијо, земљо рода мога-Стеријин пут у Србе”

Представа “Србијо, земљо рода мога – Стеријин пут у Србе” по тексту Милована Витезовића, у режији Богдана Јанковића биће изведена у уторак, 09.01.2018. године на Великој сцени Народног позоришта Ужице, са почетком у 20 час.


Радно време служби ЈКП “Биоктош” за време празника

ЈКП” Биоктош” обавештава да се за време празника на паркиралиштима са СМС системом наплате неће вршити наплата паркирања од суботе 30.12. од 14 часова па до среде 03.01. до 07 часова.

РЈ  “Паркинг сервис” неће вршити наплату паркирања и на паркингу код срушене поште од суботе 30.12. од 17 часова па до среде 03.01. до 07 часова.

Наплата у јавној гаражи вршиће се непрекидно за све дане празника.

Зелена пијаца “Липа” ће радити у недељу 31.12. у времену од 06 до 13 часова. 01. јануара неће радити, 02. и 03. јануара пијаца ће радити у времену од 06 до 16,30 часова.

Цвећара ЈКП “Биоктош”, која се налази у улици Краља Петра I, неће радити у недељу 31.12. 01. и 02. јануара радиће у периоду од 07 до 15 часова.

Концерт Ван Гога на Градском тргу

У уторак 02. јануарa 2018. на нашем Градском тргу наступиће један од најбољих рок састава у земљи – група Ван Гог.

Чланица Градског већа, Марија Трмчић Богојевић најављујући концерт је истакла да је “већ неколико претходних година Град Ужице напустио концепт организованог дочека нове године 31.12. због недостатка новца да доведемо велике звезде у том термину, већ то чинимо дан-два након тога за вишеструко мањи износ” и додала да је ове године одлучено да то буде група Ван Гог, за чије гостовање се из градског буџета издваја око милион динара. У питању је новац за хонорар, за трошкове бине, расвете и озвучења.

“Концерт почиње у 21 час и очекује нас 2 сата квалитетне музике. Ја позивам све Ужичане да дођу на Трг и да заједнички уживамо у добром проводу”, рекла је Трмчићева.

Радови на поправци јавне расвете на Белом гробљу

Због изгорелих каблова на трафо станици становници са подручја Белог гробља су тренутно без јавне расвете, поправка је у току и очекује се да ће радови бити завршени у наредних 48 сати.

Потписан Меморандум о разумевању са Националном асоцијацијом туристичких агенција „YUTA”

Градоначелник Ужица је у име Града у жељи да успостави и оснажи сарадњу са Националном асоцијацијом туристичких агенција „YUTA” у области маркетинга, промоције и дистрибуције, потписао јуче, у свом кабинету, Меморандум о разумевању са директором ове асоцијације Александром Сеничићем.

“У намери стицања позитивног имиџа у земљи и свету, град Ужице цени вредности које Национална асоцијација туристичких агенција „YUTA“ Београд представља, међу којима се истичу институционалност, транспарентност, иновативност и креативност”, истакао је Градоначелник Петковић и додао да “сарадња кроз наведене активности омогућава да се обезбеди активније присуство на туристичком тржишту у земљи и иностранству.”

“Град Ужице са својим потенцијалима и укупном ресурсном основом за развој туризма жели бољу афирмацију и позиционирање на туристичком тржишту. Стога у Националној асоцијацији туристичких агенција „YUTA“Београд видимо природног партнера у настојању да се промовишу и валоризују вредности Ужица као туристичке дестинације у смислу деловања на туристичку тражњу кроз улогу туристичких агенција у посредовању, организовању и реализацији посета и боравака туриста на територији града”, рекао је Петковић.

Меморандум је потписан у намери да се обезбеди континуитет стратегије промоције туризма града Ужица, као начина довођења домаћих и страних туриста ради повећања туристичког промета чиме се постиже бољи пласман и позиција обе стране потписнице овог меморандума.