Објаве - Обавештења

Нацрт “Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за 2021 – 2023.”

14/05/2021
Поштовани суграђани, Радна група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као носиоца процеса и представници/це социјалне заштите, здравст...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија”а.д. за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

12/05/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-21/20 Датум...
Више

Листа вредновања и рангирања програма организација цивилног друштва за 2021. годину

10/05/2021
Листу вредновања и рангирања програма организација цивилног друштва за 2021. годину можете погледати ОВДЕ....
Више

Jавна  презентација УП За изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парцели број 1032/3 КО Буар, село Буар, град Ужице  

07/05/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбене зграде са два стана на кат. парцели број 1115/3 КО Буар, град Ужице

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна  презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице  

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавнa презентација УП За изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице

23/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години

22/04/2021
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години можете погледати ОВДЕ. У складу са чланом...
Више

Информације о закупу пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

20/04/2021
У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у ...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

20/04/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-32/20 Датум: 16.04.2021.год.   На основу члана 25., чл....
Више