Објаве - Обавештења

Акција 16000 стабала за 16000 ложишта: Подела бесплатних садница на јесен

02/06/2020
Обавештавају се грађани који су се пријавили за бесплатне саднице дрвећа у оквиру  акције под називом „16 000 стабала за 16 000 ложишта“ да је додела ...
Више

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ

29/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“

29/05/2020
Обавештење о јавној седници Комисије за јавни увид у нацрт Простроног плана подручја посебне намене парка природе "Шарган-Мокра Гора" и Извештај о стр...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

25/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-12/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 28, а у вези...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-3/20 Датум: 21.05.2020.год.   На основу чл. 20., а у вези ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-8/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 20, а у вези...
Више

33 events have been carried out within this project

19/05/2020
RECOV info template you can download HERE....

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

15/05/2020
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2020. годину, Град Ужи...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више