Објаве - Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

24/02/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   VI Број:    502-04...
Више

Листа вредновања и рангирања програма организација цивилног друштва за 2021. годину

18/02/2021
Листу вредновања и рангирања програма организација цивилног друштва за 2021. годину можете погледати ОВДЕ....
Више

Обавештење о отказивању јавне расправе носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

04/02/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-21/20 Датум...
Више

Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице

29/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Гули-Гули“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ носиоца пројекта „Небос“ д.о.о.

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-25/20121.год. ...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:“Инсталација антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска(Атлас)“

28/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI  Број: 502-21/21 Дату...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на кат. парц, бр. 904/4 КО Пониковица, град Ужице

28/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОП ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ

28/01/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана...
Више

Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину

25/01/2021
Годишњи План јавних конкурса за 2021. годину можете преузети ОВДЕ....
Више