Додела лаптоп рачунара ужичким школама, вртићима, амбуланатама и удружењима

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић уручила је данас представницима основних школа, вртића, удружења и сеоских здравствених амбуланти 20 лаптоп рачунара.

Уз подсећање да је Министарство државне управе и локалне самоуправе крајем прошле године донирало граду 20 лаптоп рачунара, градоначелница је истакла да је Градско веће донело одлуку да се та опрема уступи установама којима је најпотребнија.

“Наравно рачунајте на нашу подршку и у наредном периоду, јер оно што желимо је равномеран развој свих месних заједница на територији нашег града. Сеоске месне заједнице и људи који живе у њима једнако су нам важни. И то показујемо и овим чином али и свим осталим пројектима и пословима које смо реализовали у оквиру путне инфраструктуре, објеката вртића и школа и свих других неопходних садржаја. Наравно у сарадњи са вама и са грађанима настављамо истим темпом”, нагласила је градоначелница.

Лаптоп рачунаре добила су издвојена одељења основних школа у Турици, Качеру, Гостиници, Волујцу, Крвавцима, Љубањама и матичне школе у Карану, Кремнима и Равнима, као и вртићи у Карану и Кремнима. Према исказаним потребама рачунарска опрема додељена је и месним заједницама Дрежник и Волујац, затим здравственим амбулантама у Рибашевини, Дрежнику и Мокрој Гори. Лаптоп рачунаре преузели су и представници ужичких удружења “Родитељ”, “Јефимија”, “Женски центар Ужице” и “Клуб 3”.

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2024. години

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:     401-40/24

Датум:  31.1. 2024.

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Службени гласник РС, бр. 16/2018), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (Службени  лист града Ужица, бр. 58/20 и 8/21) и Одлуком о буџету града Ужица за 2024. годину (Службени  лист града Ужица, бр. 46/23), Градоначелница,  расписује

                 ЈАВНИ КОНКУРС

              за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом

      у 2024. години

 

 1. Јавни интерес и износ планираних средстава

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2024. години, које на територији града Ужица, реализују удружења особа са инвалидитетом у области заштите права и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области заштите права и унапрђења положаја особа са инвалидитетом из буџета града Ужица, у  2024. години износи 15.400.000,00 динара.

 1. Услови које удружење – предлагач програма треба да испуни

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011- др.закон и 44/2018.-др.закон), са седиштем на територији града Ужица;
 2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма
 4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 

 1. Трајање програма

Средства се додељују за програме који ће се реализовати до 31.12.2024.године.

 

 1. Критеријуми за избор програма

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине/Града врши се применом следећих критеријума:

 1. 40 бодова за референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања

програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

 1. 30 бодова за циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен

унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

 1. 20 бодова за законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма,

ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

 1. 10 бодова за суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета

Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

 1. Обавезна конкурсна документација коју треба доставити

Учесник конкурса обавезан је да достави конкурсну документацију, коју чине:

 1. Пријава
 2. Предлог програма
 3. Предлог буџета програма са наративним приказом

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице града Ужица www.uzice.rs

 1. Начин пријављивања на конкурс

Обавезна конкурсна документација доставља се у штампаном облику и путем електронске поште.

У штампаном облику доставља се, у 1 примерку у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом” и истакнутим називом подносиоца програма, поштом на адресу: Град Ужице, 31000 Ужице, Димитрија Туцовића број 52, или се предаје у писарници градске управе.

Путем електронске поште доставља се на адресу nebojsa.sarvan@uzice.rs.

 1. Рокови за подношење пријава на јавни конкурс и одлучивање о додели средстава удружењима

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања

јавног конкурса – закључно са 15.2. 2024.године.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће

објављена на званичној интернет страници www.uzice.rs у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене пријаве неће се  разматрати.

 1. Представници стручне јавности

Позивају се сви независни стручњаци / представници стручне јавности да се пријаве за рад у комисији коју образује град Ужице, у складу са прописима, за област заштита права и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Право на предлагање чланова имају и удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу.

Кандидати треба да имају стечено високо образовање из области друштвених наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Поред доказа о завршеном факултету, кандидати треба да поседују доказ о стручним резултатима и да имају најмање 3 година радног искуства у струци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса – закључно са

15.2. 2024.године.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријаве се достављају на адресу:

Град Ужице, 31000 Ужице, Димитрија Туцовића број 52.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: 031/592418 или путем електронске поште на адресу nebojsa.sarvan@uzice.rs

 

НЕОПХОДНИ ОБРАСЦИ

Пријава на конкурс

Образац предлога програма

Образац буџета

Образац наративног приказа буџета

Образац за наративни извештај

Образац финансијског извештаја

Образац извештаја о одрживости и ефектима програма

Дан науке и иновација у Ужицу

У оквиру националне кампање “Србија земља науке, земља иновација” у Ужицу  је одржан “Дан науке и иновација”. Домаћин догађаја који организује Министарство науке и технолошког развоја била је Академија струковних студија Западна Србија у сарадњи са градом и РРА Златибор. била је ово прилика да се присутнима представе пројекти локалних предузетника и студената, а са друге стране да се грађанима Ужица представе доступне мере и фондови у овој области.

Према речима посебног саветника министра науке, технолошког развоја и иновација Јована Милића  овакви скупови имају јасно дефинисане циљне групе којима се обраћају.

“Наша циљна група су ученици, студенти, професори али и сви физичка лица која желе да покрену сопствени бизнис. Ужице се везује за машинску индустрију, то је чињеница али у вашем граду имамо сјајан иновациони центар који фионансирамо и један на Златибору, јер мислимо да је будућност вашег града заснована на иновационим технологијама. Уз подршку државе, локалне самоуправе и стручних људи мислим да ће Ужице постати веома значајан ИТ центар. Овде смо данас да им предочимо све могућности, мере и фондове коју могу користити”.

Град Ужице је по речима Предрага Гавовића помоћника градоначелнице Ужица, град који образовање ставља на прво место. То показује огромним улагањима у објекте школа али и подршком у реализацији бројних пројеката.

“Регионални иновациони стартап центар основали смо са циљем системске подршке иновацијама и младим предузетницима, а са жељом да даље развијамо систем дуалног образовања у току ове године отворићемо савремен Регионални тренинг центар у Крчагову. Поуздан смо партнер и када је реч о пројектима наших високошколских установа, нарочито када је реч о пројектима чији је циљ унапређење научног и истраживачког рада.

Знамо да су у модерном друштву научне и технолошке иновације веома значајне и да даљи напредак и развој у великој мери зависе од њих. Зато се радујемо никада већим улагањима државе у ову област и свим новим пројектима који нас очекују у наредних неколико година”, нагласио је Гавовић.

Славко Лукић директор РРА Златибор истиче да је данашњи догађај још једна потврда велике подршке Владе Републике Србије и ресорног министарства.

“Држава улаже велика средства у децентрализацију програма подршке за иновације а подаци говоре о ефектима. 3,8 милијарди евра вредан је извоз ИКТ индустрије и то је више од онога што извози пољопривреда. Регионални иновациони ценатр у Ужицу окупља више од 80 младих програмера и других институција, формирали смо удружење и користимо све фондове о којима ће и на овом скупу бити речи. Ту смо даподржимо почетнике и страртапове у свим  областима”.

Није случајно што је Академија струковни студија домаћин овог догађаја, јер по речима Љубице Диковић председнице Академије, наука је за ову установу веома битна.

“У свом раду много улажемо у развој научног кадра, научне сарадње са другим установама у земљи и иностранству. Бавимо се промоцијом науке и организатори смо 13 међународних научних конференција. Имамо веома добру везу са привредом, а наши студенти потпуно оспособљени излазе на тржиште рада”.

“Дану науке и иновација” присуствовали су и ученици основних и средњих школа, у чијој настави се у значајној мери користе савремена опрема и технолошке иновације. Није мали број оних који су у претходном периоду остварили запажене резултате у тој области.

Хип-хоп журка у Градском културном центру

За све љубитеље хип-хоп/трап звука, у петак 1.марта на програму ГКЦ-а је журка под називом “Најбољи живот”, вол.2. ДЈ сет на овој журци: Момица, Хана, Узика. Улазнице по цени од 300 динара могу се набавити на билетарници ГКЦ-а. Почетак журке је у 20.30 часова, а резервације столова могу се обавити поруком на профиле Установе на друштвеним мрежама.

Изложба и промоција књиге ПД “Рујно”

Планинарско друштво “Рујно” приредиће изложбу фотографија насталих у претходном периоду на акцијама које су одржали. Изложба ће бити отворена у четвртак, 29. фебруара од 18.30 часова у холу ГКЦ-а. Након отварања изложбе, од 19 часова планирана је промоција књиге ”Сигуран корак”, аутора Исе Планића.  Улаз на програм је бесплатан.

Репертоар фебруар 2024.

Дан и датум играња Време

играња

 

НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ

 

Писац

 

Редитељ

 

Место играња

 

Уторак 6.фебруар  

18:30 ч

 

ПАЛЧИЦА

 

По мотивима бајке

 

Немања Ранковић

Гостовање

ЗЛАТИБОР

 

 

Среда 7.фебруар  

20:00 ч

Гостовање

ЈДП Београд

ЕДИП

 

 

Софокле

 

Вито Тауфер

Велика сцена

УЖИЦЕ

Четвртак 8.фебруар  

19:30 ч

 

Д ПИГ

 

Бранислав Нушић

Бранко Поповић Гостовање

СЈЕНИЦА

 

 

Среда 14.фебруар  

20:00 ч

 

МЕСЕЦ(ДАНА)НА СЕЛУ

 

Иван Тургењев

Милан Нешковић  

Велика сцена

УЖИЦЕ

 

Уторак 20.фебруар  

20:00 ч

 

МЕСЕЦ(ДАНА)НА СЕЛУ

 

Иван Тургењев

Милан Нешковић  

Велика сцена

УЖИЦЕ

 

Четвртак 22.фебруар  

18:00 ч

 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНА

 

Миодраг Миша Станисављевић

Вахидин Прелић  

Велика сцена

УЖИЦЕ

 

Петак 23.фебруар  

18:00 ч

 

ДУГОЊА,ТРБОЊА И ВИДОЊА

Спасоје Ж.Миловановић Немања Ранковић  

Мала сцена

УЖИЦЕ

 

Уторак 27.фебруар  

20:00 ч

 

Р.У.Р.

РОСУМОВИ УНИВЕРЗАЛНИ РОБОТИ

 

Карел Чапек

 Драгана Варагић  

Велика сцена

УЖИЦЕ

 

 

Четвртак 29.фебруар

 

 

20:00 ч

 

ВАЛПУРГИЈСКА НОЋ

 

Велимир Лукић

 

Снежана Тришић

 

Велика сцена

УЖИЦЕ

 

 

 ДОБРО НАМ ДОШЛИ

Позориште задржава право измене распореда

ИНФОРМАЦИЈЕ:

организација: 520-665, благајна позоришта  :522-102

радно време благајне позоришта  од 14:00 до 20:00 ч радним  данима

Лауреати Међународног графичког бијенала “Сува игла 1993-2023”

Градска галерија Ужице позива Вас на отварање изложбе Лауреати  Међународног графичког бијенала “Сува игла” 1993-2023″.

Поставку изложбе чине 50 радова награђених уметника графике на шеснаест до сада одржаних графичких бијенала током 30 протеклих година.

Отварање изложбе је у уторак, 27. фебруара 2024. године у 19 часова.

Изложбу ће отворити Младен Јевђовић, оснивач Графичког бијенала „Сува игла“ и директор Градске галерије Ужице Зоран В. Цветић. У програму ће учествовати ученици Музичке школе “Војислав Лале Стефановић”.

Изложба се отвара у оквиру пројекта “Ужице – национална престоница културе 2024. године.”