Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка сервера са оперативним системом

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-129/20 Датум: 28.05.2020. На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Равни

28/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-127/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Дубоко

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-128/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Радови на регулацији тока реке Лужнице

25/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-125/20 Датум: 25.05.2020. година На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона ...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу – преговарачки поступак без објављивања позива члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама

22/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-122/20 Датум: 22.05.2020. године ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступк...
Више

Јавна набавка – Поправка и санација спортских терена

21/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-121/20 Датум: 21.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Игралиште за децу на Мегдану

20/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-120/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Набавка клупа за Мали парк

20/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-117/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона...
Више

Јавна набавка – Изградња нових аутобуских стајалишта

20/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-116/20 Датум: 20.05.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Малог парка

14/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-114/20 Датум: 14.05.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више