Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Израда кишне канализације на партеру спортске дворане у Крчагову

03/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-173/20 Датум: 30.06.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ...
Више

Јавна набавка – Замена стакла на спортској дворани у Крчагову

01/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-171/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним наба...
Више

Јавна набавка – Јавна расвета у МЗ Луново село – Ћувик

01/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-169/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Биоска

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-168/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Стапари

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-167/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Бела Земља

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-166/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Изградња водовода Потпећ

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-163/20 Датум: 30.06.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ...
Више

Јавна набавка – Набавка пвц цеви за водовод и канализацију

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-164/20 Датум: 30.06.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ...
Више

Јавна набавка – Услуге фиксне мобилне телефоније за градске управе

29/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-160/20 Датум: 29.06.2020. године   На основу чла...
Више

Јавна набавка – Доградња радне собе у вртићу Маслачак у Севојну са увођењем система за дојаву пожара у целом вртићу

29/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-161/20 Датум: 29.06.2020. године На основу члана 60. ста...
Више