Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Радови на реконструкцији спортског центра на Пори

04/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-354/19 Датум: 04.12.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Израда пројектне документације за војне станове

29/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-344/19 Датум: 29.11.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним н...
Више

Јавна набавка – Набавка и постављање дрвених новогодишњих кућица

27/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-345/19 Датум: 27.11.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка рачунара за потребе градских управа

25/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-343/19 Датум: 22.11.2019. На основу члана 55. став 1. т...
Више

Јавна набавка – Радови на санацији и реконструкцији командно образовног центра у Крчагову

22/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-341/19 Датум: 22.11.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка горива за потребе градских управа

19/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-338/19 Датум: 19.11.2019. године На основу члана 60. став...
Више

Јавна набавка – Изградња фекалног колектора у Турици

08/11/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-326/19 Датум: 08.11.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона ...
Више

Јавна набавка – Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе МЗ

31/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-316/19 Датум: 31.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стартап центар у Ужицу

28/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-314/19 Датум: 28.10.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију службе за хитне интервенције здравственог центра у Ужицу

25/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-311/19 Датум: 25.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више