Објаве - Јавне набавке

Радови на постављању новогодишње декорације – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

25/11/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-338/22 Датум: 25.11.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Уградња подлоге за игралиште у Крцуновој улици – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 91/19)

22/11/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-333/22 Датум: 22.11.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1...
Више

Израда подлоге за клизалиште на тргу – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

09/11/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-326/22 Датум:09.11.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Радови на реконструкцији водоводне линије у насељу Локва – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

04/11/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-315/22 Датум:04.11.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Реконструкција црвеног степеништа у Основној школи “Стари град” – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

04/11/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-317/22 Датум: 04.11.2022. године На основу члана 27. став ...
Више

Уградња подземних контејнера – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

02/11/2022
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-313/22 Датум: 01.11.2022. године На основу ...
Више

Уградња видео надзора за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ужица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

02/11/2022
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-314/22 Датум: 02.11.2022. године На основу члан...
Више

Реконструкција објеката здравствене заштите на подручју Града Ужица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

25/10/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-302/22 Датум: 24.10.2022. године На основу члана 27. став ...
Више

Изградња нових и реконструкција постојећих надстрешница на аутобуским стајалиштима – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (“Службени гласник РС” број 91/19)

23/09/2022
      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-270/22 Датум: 23.09.2022. године На основу чл...
Више

УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА У УЖИЦУ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (“Службени гласника РС” број 91/19)

22/09/2022
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  И РАЗВОЈ VIII Број: 404-271/22 Датум: 21.09.2022. године На основу члана 27. став ...
Више