Објаве - Јавне набавке

ИЗРАДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “МЕЂАЈ” – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

06/05/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 404-140/22 Датум:06.05.2022. године На основу члана 27. став...
Више

ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА, ПРЕДТАЛОЖНИКА, РЕШЕТКИ И ПРОПУСТА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

10/03/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-90/22 Датум: 10.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

04/03/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-81/22 Датум:02.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Радови на одржавању светлосне саобраћајне сигнализације- Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

04/03/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-82/22 Датум:02.03.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) ...
Више

ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА, ПРЕДТАЛОЖНИКА, РЕШЕТКИ И ПРОПУСТА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

28/02/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-78/22 Датум:28.02.2022. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) ...
Више

План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН ( Сл. гласник РС бр.91/19)

18/02/2022
План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења...
Више

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА УЖИЦЕ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 3) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

03/02/2022
    ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-43/22 Датум:03.02.2022. године На о...
Више

Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став 1. тачка 2 )ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

31/01/2022
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-34/2022 Датум: 31.01.2022. године На основу ч...
Више

План јавних набавки за 2022. годину

28/01/2022
План јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ. Прву измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ. Другу измену ...
Више

Израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ) за објекат Спортска сала са пратећим садржајем, за потребе ОШ “Душан Јерковић” – Ужице – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

03/12/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-290/21 Датум:02.12.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закон...
Више