Укључивање грађана у доношење одлука

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић, са својим сарадницима, примила је у кабинету представнике програма „Реформа пореза на имовину”, на челу са вођом тима Александером Грунауером.

На састанку су анализирани досадашњи резултати у оквиру спровођења Програма, са закључком да је Град Ужице пример добре праксе у области укључивања грађана у процесу доношење одлука, креирања и трошења буџетских средстава по основу пореза на имовину спроводећи „Ужички програм локалног партнерства – Удружимо се”.

Разматрани су наредни, заједнички кораци у оквиру пројектног циклуса 2021-2025. година са циљем даљег унапређена у области партиципације грађана.

Спортско игралиште у Ади

Делегација је обишла локације на којима су успешно реализовани пројекти по иницијативи грађана Ужица у оквиру „Ужичког програма локалног партнерства – Удружимо се”, финансирани из градског буџета, уз додатну подршку од 4,5 милиона динара од стране програма „Реформа пореза на имовину”.

Дечије игралиште у Романијској улици урађено је кроз „Ужички програм локалног партнерства – Удружимо се”

Програм „Реформа на имовину” финансира влада Швајцарске и спроводи се у 44 општине у Србији, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина у циљу унапређења у овој области.

25. Југословенски позоришни фестивал – “Време страха и подвига”

Представом “Читач” Београдског драмског позоришта и Бео арт продукције подигнута је завеса на 25. Југословенском позоришном фестивалу у Ужицу, под слоганом “Време страха и подвига”.

У свом обраћању на отварању Фестивала градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић истакла је да дилеме и расправе о томе да ли нам је потребно позориште не би смело да буде:

“Култура и уметност су темељи сваког друштва које жели да опстане на правим вредностима.

Позориште је идеално место за сусрет са истином, јер је оно као живот- све је у њему. Само треба добро отворити очи, начуљити уши и препознати поруке. Амерички глумац и редитељ Теренс Ман је једном изјавио: „Филм ће вам донети славу, телевизија новац, а позориште ће вас учинити бољим“.

Потребно је да сви будемо бољи људи. Баш због тога наш град препознаје значај једне овакве културне манифестације која је од свог оснивања у функцији зближавања и повезивања људи и простора који се могу разумети без превода.

Верујем да ће и у будућности, без обзира на околности, то бити пресудно да позоришни фестивал у Ужицу опстане и остане место на коме се ствара један свет наде и сарадње отвореног срца.”

Фестивал и ове године прати изложба фотографија представа са претходног Југословенског позоришног фестивал који је одржан 2019.године, аутора Радована Баје Вујовића.

На фестивалу ће до 9. јуна бити изведене представе:

Петак 4.јун 2021.год. у 19:30
БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ копродукција са Бео Арт продукцијом Београд
Федор Шили (по мотивима рома Бернхарда Шлинка) “ЧИТАЧ”, редитељ Борис Лијешевић

Субота 5.јун 2021.год. у 19:30
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ САРАЈЕВО
Саша Аночић “О МЕДВЈЕДИМА И ЉУДИМА”, режија Саша Аночић

Понедељак 7.јун 2021.год. у 19:30
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД
Љубомир Симовић “ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ”, режија Јагош Марковић

Уторак 8.јун 2021.год. у 19:30
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА
Петар Михајловић “РАДНИЧКА ХРОНИКА”, режија Вељко Мићуновић

Среда 9.јун 2021.год. у 19:30
НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР НОВИ САД( Новосадско позориште/Ujvideki Szinhaz, Град театар Будва, East West Центар Сарајево)
Према роману Александра Тишме “УПОТРЕБА ЧОВЕКА”, драматизација Федор Шили и Борис Лијешевић, режија Борис Лијешевић
Представа се реализује у оквиру заједничког регионалног програма “Дијалог за будућност”, који у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори спроводе UNESCO, UNICEF i UNDP.

План одвожења кабастог отпада

Кабасти отпад се данас, 19.маја по плану одвожења узима у МЗ Росуље, а у четвртак 20.05. у МЗ Центар.

Кабасти отпад грађани треба да припреме и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Грађани се моле да не остављају кабасти отпад уколико није у плану та месна заједница и ако претходно нису позвали и обавестили кол центар на бројеве телефона: 031/525-427 и 0800/031-030.

Постаните еГрађанин

Грађани Ужица могу да се, у просторијама Градске управе Ужице, у канцеларији бр 12 – Јединствено управно место, обрате за помоћ приликом креирања двофакторске аутентикације, која за пријављивање не користи сертифкат.

еГрађанин може да приступа Порталу еУправа на безбедан и поуздан начин и може да потврди свој идентитет у дигиталном свету помоћу мобилног телефона (тзв. двофакторска аутентикација). Грађани добијају од службеника одштампане параметре и помоћ за покретање апликације на мобилном телефону (Consent ID). Приликом пријављивања на Портал еУправе грађанима је довољно да укуцају корисничко име, након чега ће им на мобилни телефон стићи захтев да једним кликом потврде да су заиста они покушали да приступе свом налогу.

Креирањем налога, или поседовањем ел. сертификата и читача, по први пут могу да виде своје податке из 15 различитих регистара у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе (матичне књиге рођених и венчаних), Министарства унутрашњих послова, Централног регистра социјалног осигурања, Националне службе за запошљавање (тренутна евиденција и историја евиденције), Републичког геодетског завода и ПИО фонда. Ово значи да ће грађани имати на једном месту транспарентан увид у све своје податке. Такође је омугућен увид у личне податке у регистрима локалне пореске администрације и Пореске управе Републике Србије.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 111-18/21
07.05.2021. године
УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016) и чл. 27к. Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“, број 54/2009, 101/2010, 62/2013, 103/2015, 99/2016, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), и мишљења Министарства финансија број 112-01-00190/2021-03 21.04.2021. године,  Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,   оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно места попуњава:

Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

II   Радно  место које се  попуњава:

Административно технички послови,  звање  референт-1 извршилац.

Опис послова: Пружа техничку помоћ у изради пројеката, израђује базе података за потребе пројеката, сачињава одговарајуће извештаје и информације, води потребне евиденције и стара се о формирању и чувању пројектне документације, прима странке и пружа помоћ странкама при попуњавању одговарајућих образаца.

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању,   положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се :  познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе, познавање канцеларијског пословања,  основно знање  управљања пројектиним циклусом и вештина комуникације-усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Конкурсна комисија,  са назнаком » За јавни  конкурс».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– доказ о познавању рада на рачунару ( оригинал или оверена фотокопија сертификата, потврда);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пробни рад је обавезан за сва лица која  нису заснивала радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу  и траје  6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду, престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. истог закона.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                    Градска управа за послове органа града,

                                                  општу управу и друштвене делатности

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за финансије
V број 111-16/21
07.05.2021. године
УЖИЦЕ

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016),  чл. 27к. Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“, број 54/2009, 101/2010, 62/2013, 103/2015, 99/2016, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), и мишљења Министарства финансија број 112-01-00190/2021-03 21.04.2021. године,  Градска управа за финансије,     оглашава

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно места попуњава:

Град Ужице-Градска управа за финансије

II   Радно  место које се  попуњава:                                                                    

             Главни контиста главне књиге трезора, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова:Обавља послове књижења по организационој, економској, програмској и функционалној класификацији у главној књизи трезора, врши сравњења са помоћним књигама и саставља билансе и извештаје, учествује у изради годишњег рачуна директног корисника и информације о годишњем рачуну, изради годишњег рачуна консолидованог рачуна трезора локалне власти, изради периодичних извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај),  обавља послове евидентирања прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на имовини, обавезама и изворима финансирања, спроводи поступак евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација, обавља послове израде извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима, учествује у обављању интерне финансијске контроле.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету,  положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се :  познавање  Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе и вештина комуникације-усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за финансије, Конкурсна комисија, са назнаком » За јавни  конкурс».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пробни рад је обавезан за сва лица која  нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу,  и траје  6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду,  престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. истог закона.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                      Градска управа за финансије

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу
и имовинско правне послове
VI број 111-17/21
05.05.2021. године
УЖИЦЕ

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016) и и чл. 27к. Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“, број 54/2009, 101/2010, 62/2013, 103/2015, 99/2016, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),  и мишљења Министарства финансија број 112-01-00190/2021-03 21.04.2021. године,  Градска  управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,  оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

            

I Орган у коме се радно места попуњава:

Град Ужице-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

II   Радно  место које се  попуњава:                                                    

             Послови на реализацији Програма заштите и унапређења животне средине и мониторинга животне средине,  звање саветник-1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради и реализацији Програма заштите и унапређења животне средине и Програма мониторинга чинилаца животне средине на територији Града, обавља послове припреме и расписује конкурсе за финансирање програма, пројеката и других активности, припрема анализе, извештаје и информације, планира и реализује јавне набавке из области делокруга рада Одељења, прати реализацију потписанх уговора, прати реализацију локалних еколошких акционих и санационих планова заштите животне средине, реализује планове управљања природним добрима, учествује у изради програма управљања отпадом и њиховом реализацијом, бави се едукацијом, публикацијом материјала и комуникацијом са грађанима, одређује мере заштите од буке и заштите ваздуха, води Локални регистар загађивања, спроводи мониторинг квалитета ваздуха, вода и других чинилаца животне средине, израђује извештај о стању животне средине, обавештава јавност и надлежне органе и институције.

Услови: Стечено високо образовање из научне области природних или техничких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 година радног искуства у струци.

У изборном поступку проверава се : познавање Закона о заштити животне средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о управљању отпадом, Закона о заштити природе,Закона о водама и вештина комуникације- усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Конкурсна комисија, са назнаком » За јавни  конкурс».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пробни рад је обавезан за сва лица која  нису заснивала радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу,  и траје  6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. Истог закона.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                              Градска управа за урбанизам, изградњу

                                          и  имовинско правне послове