Објаве - Огласна табла

Рани јавни увид поводом израде ПГР „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА Калуђерске Баре на Тари“, град УЖИЦЕ  

13/05/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Jавнa презентацијa УП За изградњу једнопородичног стамбеног објекта на  кат. парцели број 5677/1 КО Мокра Гора, град Ужице

06/05/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу два објекта етно туризма пољопривредног газдинства на кат. парцели број 5573/3 КО Кремна, град Ужице

15/04/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 031/...
Више

Јавно предузеће “Велики парк” Ужице расписује оглас за давање у закуп пословни простор на Градском базену

12/04/2022
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   1. Пословног простора у ви...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 8349/1 КО Ужице, град Ужице

08/04/2022
 Г Р А Д   У Ж И Ц Е   ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 0...
Више

Јавни оглас задавање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних  понуда

21/03/2022
Јавни оглас задавање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних  понуда можете погледати ОВДЕ.  ...
Више

Jавнa презентацијa УП За изградњу објекта етно туризма у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 1227 КО Мокра Гора, град Ужице

18/03/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 03...
Више

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда

11/03/2022
     На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14, 30/16, 45/18, 4/20 и 5...
Више

Јавна презентација УП за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице

25/02/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 03...
Више

Jавнa презентацијa УП За изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице

25/02/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 03...
Више