Контакт

За сва питања везана за садржај web-сајта надлежно је:

Град Ужице – Одељење за oдносе са јавношћу
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице

Администратор web-сајта:
e-mail: webadmin@uzice.rs

Контакт податке за органе градске власти, јавна предузећа и градске установе можете наћи на њиховим странама у оквиру овог wеb сајта.

 

Да бисмо Вам ефикасније одговорили, молимо вас да одаберете врсту упита.

Назив
Контакт
Адреса
Радно време
Лице за заштиту података о личности Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Јелена Марковић
+381 (0) 31 590 151, 064 876 86 96
Улица Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
7:30-15:00
Лице за заштиту података о личности Градска управа за финансије Зорица Ћосић
+381 (0) 31 590 136
Улица Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
7:30-15:00
Лице за заштиту података о личности Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију Давор Гачић
+381 (0) 31 590 121
Улица Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
7:30-15:00
Лице за заштиту података о личности Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Весна Росић
+381 (0) 31 590 148
Улица Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
7:30-15:00
Лице за заштиту података о личности Градска управа за инфраструктуру и развој Снежана Милановић
+381 (0) 31 590 163, 064 85 80 556
Улица Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
7:30-15:00
Грађевинска инспекција
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Просветна инспекција
+381 (0) 31 590 129
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Комунална инспекција
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Инспекција за друмски саобраћај
+381 (0) 31 590 123
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Комунална милиција-централа
Николе Пашића 53
понедељак-петак
07:30-21:00; субота и недеља 08:00-15:00
Начелник Kомуналне милиције
+381 (0) 31 510 458
Николе Пашића 53
понедељак-петак
07:30-15:00
Инспекција за заштиту животне средине
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Инспекција за саобраћај и путеве
+381 (0) 31 590 123
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Инспекција за комуналне послове,трговину и угоститељство
+381 (0) 31 315 00 10
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Група за ванредне ситуације и заштите од елементарних непогода
+381 (0) 31 513 067; +381 (0) 592 430
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Група за опште послове и послове извршења
+381 (0) 31 592 407
Вуколе Дабића 1-3
понедељак-петак
07:30-15:00
Бесплатна правна помоћ грађанима
+381 (0) 31 590 101
Димитрија Туцовића 52
понедељак-среда-петак
10:00-12:00
Председници месних заједница
Издавање извода из матичних књига
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Матична служба
+381 (0) 31 590 182
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Дечји додатак
+381 (0) 31 590 157
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Родитељски додатак
+381 (0) 31 590 159
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Породиљска права
+381 (0) 31 590 153
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Писарница урбанизам
+381 (0) 31 590 191
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за заштиту животне средине (енергетска ефикасност)
+381 (0) 31 592 421
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Борачко инвалидска заштита
+381 (0) 31 590 126
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Пољопривреда
+381 (0) 31 590 163
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Имовинско правни послови
+381 (0) 31 590 117
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Легализација
+381 (0) 31 590 172; 592 404
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за трезор
+381 (0) 31 590 155
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Локална пореска администрација (све информације за ЛПА и провера стања)
+381 (0) 31 592 415; +381 (0) 31 592 414
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Локална поресека администрације (порески инспектор за физичка лица)
+381 (0) 31 592 408
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Локална поресека администрације (порески инспектор за правна лица)
+381 (0) 31 592 410
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Локална поресека администрације (принудна наплата)
+381 (0) 31 592 409
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Локална поресека администрације (издавање уверења)
+381 (0) 31 590 167
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за буџет
+381 (0) 31 590 161
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за рачуноводство
+381 (0) 31 590 176
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Финансијски послови месних заједница
+381 (0) 31 590 132; +381 (0) 64 806 26 44
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за јавне набавке
+381 (0) 31 590 138
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одсек за локални економски развој
+381 (0) 31 590 105
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за комуналне послове
+381 (0) 31 592 412
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Одељење за комуналну инфраструктуру
+381 (0) 31 592 427
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00
Протокол и односи са јавношћу
+ 381 (0) 31 590 151
Димитрија Туцовића 52
понедељак-петак
07:30-15:00