На Градском базену Ужице отворена теретана прилагођена особама са инвалидитетом

На Градском базену у Ужицу отворена је прва теретана прилагођена особама са инвалидитетом, коју ће поред параолимпијаца моћи да користе и сви остали спортисти и суграђани, јер је комерцијалног карактера. Свечаном отварању присуствовао је и председник Параолимпијског комитета Србије Зоран Мићовић.

Према речима нашег познатог параолимпијца и освајача бројних домаћих и међународних признања Милоша Зарића, отварање теретане значиће пре свега спортистима који желе да се баве параолмпијским спортом.

“Ужице као центар параолимпијског спорта заслужује да има овакву теретану у којој су све справе прилагођене особама са инвалидитетом, али их могу комерцијално користити и остали спортисти из редовног спорта као и сви корисници Градског базена. Још се надам да ће нам град и Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања помоћи да направимо лифт за прилаз теретани и дизалицу за базен, како би особе са инвалидитетом могле да га користе. Желим да се захвалим председнику комитета, представицима града и градоначелници као и свим људима који су нам пружили подршку у реализацији овог пројекта”.

Уз похвале локалној самоуправи на подршци у свим активностима и пројектима, председник Параолимпијског комитета Србије Зоран Мићовић, истакао је да са свих такмичења у земљи и иностранству ови спортисти доносе веома значајна признања.

“Не постоји такмичење на коме нису поправили лични, регионални, државни, светски па и олимпијски рекорд, а то је могуће само ако имају адекватне услове за припреме. И ова теретана један је од предуслова. Овде ће се сигурно припремати спортисти из Ужица, али и околних општина и градова за предстојећа такмичења. Наредно је Светско првенство у Паризу, а наредне године и Олимпијада.”

Према речима директор ЈП “Велики парк” Ненада Ђокића то предузеће са задовољством је прихватило идеју о отварању теретане на Градском базену .

“Омогућили смо овим шампионима да тренирају и на Градском стадиону и у хали у Крчагову. Такође, због веома тешког прилаза теретани учинићемо све да заједно са клубом и градом, уз подршку министарства обезбедимо финансијска средства за изградњу лифта и надамо се да ће тај пројекат бити реализован”.

Градски већник Срђан Недељковић поручио је да ће град, као и до сада, подржавати рад и успехе параолимпијаца, који на најбољи могући начин промовишу спорт и град у коме живе.

Одложено акустично музичко крстарење са Данилом Жупићем

Због проглашења тродневне жалости у Републици Србији, планирани програм акустичног крстарења који је требао да буде одржан овог четвртка, биће одложен. О новом термину планираног програма публика ће бити благовремено обавештена.

Радно време Потпећке пећине и тврђаве “Стари град” за првомајске празнике

Тврђава “Стари град” ће за време првомајских празника бити отворена за посетиоце сваки дан у периоду од 11 до 18 часова, а улаз је бесплатан. Контакт водича: 064/8221154

Радно време Потпећке пећине је уобичајено, сваким даном од 10 до 18 часова, уласци су на сваки пун сат, последњи улазак у 17 часова. Број водича је 063/585304.

За време првомајских празника, информативни центар и сувенирница који послује у склопу коначишта “Град” ( Трг Светог Саве 11, 031/600-555), ће радити сваки дан од 07 до 21 час.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Trgo-agent”д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-06/23-01

Датум: 28.04.2023.год.

 

На  основу чл.10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09), даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта “Тrgo-agent“ д.о.о., ул. Димитрија Туцовића  бр. 149А/23, Ужице, ПИБ 100601890, матични број 07838808, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекат „Мала соларна електрана МСЕ „ТА 1“, снаге 150kW на крову Објекта бр. 1“ на кат. парцели бр. 1679/2 КО Лелићи, улица Шумице, Месна заједница Каран, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI             Број: 502-07/23-01

Датум:      28.04.2023.год.

 

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – „ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат: „Радио-базне станице UЕ103 UЕU103 UЕO103 UE – Ратарска“ ради реконструкције, која се налази у улици Ратарска бр.12, у Ужицу, на кат. парцели бр. 289, КО Ужице, Град Ужице, на пословном објекту предузећа „Стабил Про“ д.о.о. На локацији је планирано додавање GMS900 система (UЕO103).

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма које реализују удружења младих

Комисија за спровођење  Конкурса за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2023. години које реализују удружења младих и за младе, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Листу можете преузети ОВДЕ

Недељни ред вожње у систему градског превоза током празника

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике градског и приградског превоза да ће у понедељак 1. маја и у уторак 2. маја бити активан недељни ред вожње на свим линијама у систему због обележавања 1. маја Међународног празника рада.

Јавна презентацију УП за изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 8349/1 КО Ужице, град Ужице

  Г Р А Д   У Ж И Ц Е

  ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 8349/1 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП АГ Биро Д.О.О., Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Владимир Јовановић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је WB Live, Малише Атанацковића 18А, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 05.05.2023.године до 12.05.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 8349/1 КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 12.05.2023.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

 

Активности ЈКП Биоктош за петак и дане викенда

Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за петак и дане викенда. У понедељак 1. маја и уторак 2. маја радиће дежурне екипе.

  • Врши се прање следећих улица (петак): Косанчићева, Јосифа Панчића, Краља Драгутина, Арсенија Чарнојевића, Балканска, Лужничка, Михаила Радовића.
  • Велика чистилица чисти улице које су по плану и програму за прање.
  • Мала чистилица чисти по плану и програму за петак и дане викенда.
  • Ручно чишћење- по плану и програму за петак и дане викенда, понедељак и уторак- дежурне екипе.

-Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за петак и дане викенда. Грајфер врши сакупљање отпада из Градске општине Севојно . У понедељак и уторак раде дежурне екипе.