Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

Контакт подаци:

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 590 181
e-mail: natasa.vukasinovic@uzice.rs

Овлашћена лица - информације од јавног значаја
Наташа Вукашиновић
natasa.vukasinovic@uzice.rs
Љиљана Јовановић
ljiljana.jovanovic@uzice.rs
Александар Тасић
aleksandar.tasic@uzice.rs

Овлашћена лица - заштита података о личности

Јелена Марковић

lzzpol@uzice.rs

031/590-168

064/876-86-96

 

Повезани чланци:

1,5 милиона динара за омладинске пројекте, конкурс отворен до 14. марта

03/03/2022
Град Ужице је и ове године преко Канцеларије за младе раписао конкурс за финансирање  и суфинансирање пројеката за омладину. За ту намену из буџета је опредељено 1,5 милиона динара. Минималан износ по...
Више

Стипендије за 187 ученика и студента са територије града Ужица

14/12/2021
И ове године Град Ужице стипендијама награђује труд својих ученика и студената. На конкурс је пристигло 196 пријава, од којих је 187 испунило неопходне услове. Комисија је размотрила све присти...
Више

Ново радно време бесплатне правне помоћи, понедељак, среда, петак од 10 дo 12 часова

11/10/2021
Канцеларија за бесплатну правну помоћ у Градској управи Ужице радиће по измењеном радном времену и то понедељком, средом, петком од 10 до 12 часова. Према Закону о бесплатној правној помоћи кој...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на :

Управу и орган Града

 • унапређење организације рада и модернизацију општинске управе
 • послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе
 • послове личних стања грађана (матичарски послови)
 • нормативно-правне послове за потребе органа Града
 • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица
 • врши стручне и административне послове за спровођење избора и референдума
 • вођење бирачког списка
 • праћење рада и пружање помоћи месним заједницама
 • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града
 • стручне и административно–техничке послове везане за седнице Градског већа и њихових радних тела
 • врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа Града
 • врши уређење и издавање "Службеног листа града Ужица"
 • пословe информисања
 • прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки
 • спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са комисијом за јавне набавке

Управљање имовином

 • управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и месних заједница

Друштвене делатности

 • послови везани за предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовања
 • послови везани за културу, омладину, спорт,
 • послови који се односе на дечију и социјалну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, примарну здравствену заштиту
 • инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања

Информационе технологије и комуникације

 •  примена и развој информационих технологија, одржавање рачунарске мреже и комуникације, администрирање базе података

Заједничке послове

 • логистичке послове који омогућавају ефикасан рад управе
Прочитајте све
 • Опште форме
 • Матичне књиге
 • Ученички и студентски стандард
 • Социјална заштита
 • Борачко инвалидска заштита
 • Општа документа
 • Синдикат
 • Информатор о раду
Локација није сачувана