Обавештење о донетом решењу “Импол-Севал” Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Импол – Севал» Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно, ул. Првомајска бб, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње надстрешице за утовар готове робе, која се налази на кат. парцели бр. 4342/8 КО Севојно, у Ужицу, у комплексу Импол Севал а.д. у Севојну, у ул. Првомајска бб, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-01/18 од 30.јaнуара 2018. године да за напред наведени пројекат изградње надстрешице за утовар готове робе, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева ова Управа је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се предметна локација налази у индустријском подручију, у оквиру постојећег фабричког комплекса и да пројекат, према Листи I и Листи II – Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласнику РС”, бр. 114/2008)) није пројекат за које је обавезна израда Студије о процени утицаја на животну средину или за које се може захтевати израда Студије, осим ако се пројекат не реализује у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручијима посебне намене. Наведени објекти се не налазе у зони наведене заштите.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати  ОВДЕ.

Приходи од продатих карата у градском превозу већи него прошле године

Након спроведеног тендера нови градски превозник у Ужицу, од октобра 2015. године је Бечеј превоз. На овај начин добијена је повољнија цена превоза, чиме је остварена уштеда у буџету од око 500.000 евра у односу на претходни период.

Директор јавног предузећа „Ужице развој“ Никола Максимовић је истакао да је ово предузеће урадило нови тарифни систем и нову мрежу линија јавног градског и приградског превоза, који су се показали јако добро, чиме се повећао број путника, корисника превоза.

“Приход од продатих карата у 2017. године већи је за 5 милиона динара у односу на 2016. годину што је још један показатељ да грађани Ужица чешће користе јавни градски превоз него претходних година”, рекао је Максимовић и додао да је одлуком градског руководства омогућено да пензионери који нспуњавају одређене критеријуме добију повластице за коришћење јавног градског превоза.

“У наредном периоду покушаћемо да побољшамо квалитет услуге и да повећамо број полазака и број линија”, истакао је директор Никола Максимовић и додао да је ЈП „Ужице Развој“ у току 2014. године добило надлежност над услугом јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ужица и обезбеђивањем пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза.

Обавештење о дневном одношењу пепела

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће вршити одвожење пепела из следећих улица:

I реон

 1. Доситејева
 2. Ресторан „Ера“
 3. Краља Петра ( Уж. реп. – II прол. )
 4. II пролетерске
 5. Росуље
 6. Јакшићева + крак
 7. Војводе путника
 8. Страхињића Бана
 9. Пора
 10. Учитељска
 11. Хајдук Вељкова ( Проте М. Ненадовића )
 12. Београдска
 13. Видовданска
 14. Студеничка
 15. Милоша Божановића
 16. Димитрија Туцовића 84 ( двориште )
 17. М. М. Магазиновић

III реон

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска ( цела ) I и II
 4. Ратарска
 5. Царинска
 6. Немањина
 7. Војводе Демира
 8. Николе Пашића
 9. Карађорђева
 10. IV Пук
 11. Ђуре Даничић
 12. Норвешких интернираца
 13. Хероја Јерковић
 14. Арсеније Чарнојевић
 15. Сланушка
 16. Жупана Брајана
 17. Алексе Шантић
 18. Милоша Обреновића

65. седница Градског већа: Прихваћени годишњи програми пословања ужичких установа

Ужице, 30. јануар: Годишњи програми пословања градских установа за 2018. годину били су на дневном реду данашње седнице Градског већа. После њиховог разматрања, чланови Већа дали су своју сагласност на програме Градске галерије, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Позоришта, Градског културног центра, Историјског архива, Музеја и Библиотеке.

Утврђени су предлози одлука које се односе на кредитно задужење, на измене и допуне одлуке о суфинансирању обнове фасада, затим о локалним акционим плановима и то за запошљавање, за унапређење положаја избеглих лица и управљање миграцијама, за унапређење базе локалне пореске администрације и за унапређење положаја Рома.

Ужички већници сагласили су се са извештајима о раду Савета за здравља и о квалитету ваздуха у Ужицу, као и да се др Данијели Маринковић продужи мандат вршиоца дужности директора Дома здравља.

Измена реда вожње током ђачког распуста

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће од четвртка 01.02. до понедељка 12.02.2018. године бити укинути ђачки поласци на линијама због зимског распуста.

Обавештење за грађане да редовно измире своје обавезе за услуге паркирања

ЈКП “Биоктош” обавештава да је повећана контрола наплате дневних паркинг карти које се издају у случају неплаћања у оквиру редовне цене плаћања.

Обавештавају се грађани да редовно измире своје обавезе за услуге паркирања како не бисмо били принуђени да наплату вршимо судским путем чиме се стварају знатно већи трошкови према грађанима.

 

Обавештење о дневном одношењу пепела

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће вршити одвожење пепела из следећих улица:

II реон

 1. Ужичке републике
 2. Коштичка
 3. Таковска
 4. Херцеговачка
 5. Градска
 6. Иве Андрића
 7. Станоја Главаша
 8. Милана Јанковића
 9. Исидоре Секулић
 10. Ђачка
 11. Душана Поповића
 12. Шарганска
 13. Теразије
 14. Милоша Паровића
 15. Радничког батаљона
 16. Вука Караџића + крак
 17. Крцунова
 18. Устаничка
 19. Милоша Б.Јанковића
 20. Војислава Илића
 21. Милана Верговића

III реон

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска ( цела ) I и II
 4. Ратарска
 5. Царинска
 6. Немањина
 7. Војводе Демира
 8. Николе Пашића
 9. Карађорђева
 10. IV Пук
 11. Ђуре Даничић
 12. Норвешких интернираца
 13. Хероја Јерковић
 14. Арсеније Чарнојевић
 15. Сланушка
 16. Жупана Брајана
 17. Алексе Шантић
 18. Милоша Обреновића