КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  ГРАДА УЖИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 001948686 2024

Датум: 20. јун 2024.године

На основу члана 65. Закона о локалним изборима (”Службени глсаник РС” број 14/2022 и 35/2024), члана 50. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19 и 24/24) и члана 5. Пословника Скупштине града (”Службени лист града Ужица” број 24/24) САЗИВАМ

 

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ  ГРАДА УЖИЦА

 

 

Седница ће се одржати 1. јула (понедељак) 2024. године, са почетком у 10,00 часова, у Великој сали Градске куће

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

 ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

(Допуну дневног реда за 34. седницу Скупштине града можете преузети са линка

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/05/DOPUNA-DNEVNOG-REDA.pdf )

 )

Допуна дневног реда за 34. седницу Скупштине града, која ће се одржати у СРЕДУ, 29. маја 2024.године са почетком у 10,00 часова и то

 

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 001710931 2024

Датум: 21 мај 2024.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

(Дневни ред можете преузети са линка

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/05/SK34-DNEVNI-RED.pdf )

)

 

Седница ће се одржати 29. маја 2024. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 001376078 2024

Датум: 23. април 2024 .године

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗА 33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

(Допуну дневног реда за 33. седницу Скупштине града можете преузети са линка

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/04/SK33-dopuna-dnevnog-reda.pdf )

Допуна дневног реда за 33. седницу Скупштине града, која ће се одржати у четвртак 25. априла 2024.године са почетком у 10,00 часова и то:

33. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 001376078 2024

Датум: 16. април 2024.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 25. априла 2024. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

Дневни ред можете преузети са линка https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/04/DNEVNI-RED.pdf

ПРЕДЛОГ ИНТЕГРИСАНОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 32. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06 – 10 /24

Датум: 21. фебруар 2024.године

 

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 29. фебруара 2024. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи интегрисани

Допуна дневног реда за 32. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-10/24

Датум: 28.фебруар 2024 .године

 

Предлог допуне дневног реда за 32. седницу Скупштине града, која ће се одржати у четвртак, 29. фебруара 2024.године са почетком у 10,00 часова и то:

32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06 – 10 /24

Датум: 21. фебруар 2024.године

 

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 29. фебруара 2024. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи