10. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –36 /21
Датум: 16. јун 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 24. јуна 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

54. седница Градског већа: Ребалансом предвиђено још 188 милиона динара у градском буџету

Ужице, 14. јун: Према утврђеном предлогу ребаланса, буџет града Ужица биће увећан за 188 милиона динара тако да ће укупна планска страна прихода, по свим основама, износити 3.541.153.251 динара. Више прихода остварено је од пореза на доходак и на имовину и од трансфера из Републике. Ребалансом ће се извршити и прерасподела буџетских позиција по потребама и захтевима, као и са динамиком остваривања апропријација. Са већим износима средстава радиће се на пословима у области инфраструктуре и то на путној и водоводној мрежи, кишној канализацији, јавној расвети. Пред члановима Већа били су и извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за прошлу годину и измена програма пословања “Ужице развоја”.

Предлог је да се Мала спортска хала у Крчагову и Археолошки музеј на отвореном у Стапарима дају на управљање и коришћење јавном предузећу “Велики парк”, односно Туристичкој организацији Ужице.

Прихваћени су Програм за унапређење положаја са инвалидитетом за период од 2021. до 2023. године и измене одлуке којом су утврђени називи улица и других делова насељених места.

53. седница Градског већа: Ужице се захвалило и волонтерима Црвеног крста за ангажовање у време пандемије

Ужице, 7. јун: Градско веће одлучило је, на данашњем заседању, да омогући месец дана бесплатног корићења Градског базена волонтерима Црвеног крста који су били ангажовани на отклањању последица COVID-a 19. Овим Град жели да се захвали волонтерима који су од почетка пандемије били уз Ужичане, пружали им помоћ, од набавке намирница и лекова, па све до сада, када су помагали око спровођења вакцинације.

Чланови Већа прихватили су годишње извештаје о раду Водовода, Биоктоша, Дубоког, Стана и Нискоградње и усвојили извештаје о раду пет градских управа у прошлој години.

Прихваћен је захтев месне заједнице Мокра Гора тако да је аутобуска линија Ужице-Мокра Гора сада продужена до Котромана.

52. седница Градског већа: У прошлој години ужички буџет имао суфицит од 128,9 милиона динара

Ужице, 28. мај: Према подацима из предлога одлуке о завршном рачуну буџета за прошлу годину, који је утврђен на данашој седници Градског већа, град Ужице је остварило вишак од 128,9 милиона динара. Укупни приходи остварени у 2020. години износили су 3,333 милијарди динара, док су расходи били 3,205 милијарди динара. У прошлој години извршени су сви класични буџетски расходи, и то уз појачана издвајања финансијских средстава у социјалну заштиту, у здравство и у директне интервенције у туризам, а да при томе нису била угрожена улагања у инвестиције, јер су се оне, и поред свих тешкоћа изазваних пандемијом, реализовале у уговореним износима и роковима.

Чланови Већа дали су своју сагласност на извештаје о раду Ужице развоја и Великог парка у прошлој години. И Ужице развој и Велики парк позитивно су пословали у 2020. години.

Формирана је Комисија за давање мишљења о називима улица и тргова коју сачињавају Предраг Гавовић, помоћник градоначелнице, Слободан Шиљковић, члан Градског већа, Жељко Марковић, директор Историјског архива, Весна Лучић, професор историје и Маријана Зорзић Петровић, спец. инжењер архитектуре. Комисија ће разматрати иницијативе за промену назива улица и тргова  и своја образложена мишљења достављаће Градском већу ради утврђивања предлога.

51. седница Градског већа: 100.000 динара за набавку медицинског апарата за ужичку Службу физикалне терапије

Ужице, 25. мај: Чланови Градског већа одлучили су да са 100.000 динара помогну Здравственом центру Ужице у набавци апарата за инферентне струје који ће се користити на одсеку физикалне терапије. Наиме, постојећи апарати Службе за физикалну терапију стари су више од 40 година, често се кваре, а резервни делови се више не производе. Набавком новог апарата омогућиће се пацијентима да брже и ефикасније обаве своје потребне терапије.

Прихваћени су извештај о раду у прошлој години Установе дечије одмаралиште Златибор и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних и јавно комуналних предузећа. У првом кварталу, негативно су пословали Стан, Дубоко, Градска топлана Ужице и Велики парк.

48. седница Градског већа: Ужице издвојило 320.000 динара из буџета за народне кухиње на Косову и Метохији

Ужице, 10. мај: Ужице ће са 320.000 динара помоћи рад народних кухиња на Косову и Метохији. То је одлучено на данашњој седници Градског већа где је прихваћена молба Епархије рашко-призренске да се подржи рад народних кухиња на Косову и Метохији. Наиме, око 2000 социјално угроженим лицима, народне кухиње представљају велику помоћ у  њиховим животима.

Чланови Већа извршили су измене у саставима Савета за привреду за микро и мала предузећа и предузетнике и Савета за велика и средња предузећа, у складу са променама законских заступника досадашњих чланова.

47. седница Градског већа: Предраг Милутиновић постављен за в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Ужице, 6. мај: Чланови Градског већа поставили су Предрага Милутиновића, дипл. правника, за в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. После разрешења досадашњег начелника Зорана Деспића, Градско веће је одлучило да Предраг Милутиновић, који је радио у Градској управи као шеф за управљање имовином града, буде в.д. начелника ове градске управе на период до три месеца.

На овој седници, сагласност је дата ЈП “Велики парк” на њихов нови правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова. Нови правилник “Великог парка” условљен је прерасподелом радних места и организацијом због отварања Спортске хале у Крчагову и њеног одржавања.

46. седница Градског већа: За здравствене раднике из “црвене зоне” обезбеђен седмодневни одмор у Голији

Ужице, 29. април: Град Ужице је здравственим радницима који су радили у црвеној Ковид зони обезбедио седмодневни рекреативни одмор у одмаралишту Голија на Златибору. Наиме, Градско веће је на данашњој седници одлучило да са 1,2 милиона динара финансира одмор око 200 медицинара, људи који су у протеклих годину дана уложили надљудске напоре у борби са корона вирусом и несебично пружали здравствену помоћ и бринули о људима оболелима од ове болести.

Републичком Стратегијом развоја, туристичка регија Западна Србија једна је од 18 приоритетних дестинација у нашој земљи. У складу са тим, данас је утврђен предлог Програма развоја туризма регије Западна Србија, у коме су обухваћена и 24 пројеката са подручја Ужица.

Чланови Већа прихватили су и Програм контроле квалитета ваздуха за ову годину и дали сагласност општини Пожега да врши надлежности овлашћеног предлагача и носиоца активности у вези са припремом и изградњом Регионалног система за одвођење и пречишћавање отпадних вода. Поред Ужица и Пожеге, у овај систем укључени су и Ариље, Ивањица и Косјерић.

45. седница Градског већа: Сарадња 18 градова и општина на смањењу ризика од катастрофа и на пословима развоја цивилне заштите

Ужице, 26. април: На 45. седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве.

Потписивањем овог Споразума створиће се неопходни нормативни услови за институционализацију остварене међуопштинске сарадње између 18 градова и општина са подручја слива Западне Мораве. То се односи на усклађеност локалних аката који се односе на процесе смањења ризика од катастрофа и развоја цивилне заштите, затим се очекује решавање проблема и када је у питању јединствен систем смањења и управљања ризицима од катстрофа, као и система ране најаве.

Успотављањем заједничке Службе, као и њених посебни делова (ситуациони центри), стварају се услови за интегрално управљање процесима смањења ризика, пре свега, у односу на боље разумевање, представљање и управљање ризицима од катастрофа. Такође, у односу и на постојеће фондове, што домаће, тако и међународне, стварају се услови за квалитетнији приступ њима и кроз заједничког и јединственог наступа локалних самоуправа које ће бити потписници Споразумa о сарадњи. Посебан проблем који ће се решити оваквим приступом, представљаће развој цивилне заштите, обучавање и опремање повереника и заменика повереника цивилне заштите и јединица цивилне заштите опште намене, као и подршка добровољним ватрогасним друштвима.

Допуна дневног реда за 9. седницу Скупштине града Ужица

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 06-25/21
Датум: 26.04.2021.године

 

Допуна Дневног реда за 9. седницу Скупштине града, која ће се одржати у среду 28. априла 2021.године са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту