113. седница Градског већа: Утврђен предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Ужица за 2021. годину

Ужице, 11. мај: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о завршном рачуну градског буџета за прошлу годину. Према подацима из завршног рачуна, у 2021. години, приходи су износили 3,473 милијарде динара, док су расходи били 3,185 милијарде, тако да је суфицит 288 милиона динара. Приходи су остварени са 99,54%, а расходи са 91,28%. Највише новца у буџет дошло је од пореза на зараде, трансфера и од пореза на имовину. Главне карактеристике прошлогодишњег буџета су да је имао веће приходе од претходног, да је био стабилан, са добро испланираним инвестицијама и ликвидношћу.

Чланови Већа прихватили су извештај о пословању Јавног предузећа “Ужице развој” у 2021. години и одлуку о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града за ову годину ради давања државног земљишта у закуп.

Предлог допуне дневног реда за 17. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 06-22/22
Датум: 18.4.2022.године

 

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА за 17. седницу Скупштине града, која ће се одржати у среду 20. априла 2022.године са почетком у 10,00 часова у  Великој сали Градске куће.

102. седница Градског већа: Ужице у развој пољопривреде ове године издвојило 37 милиона динара

Ужице, 9. март: Чланови Градског већа су, на данашњем заседању, прихватили Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за ову годину који је планиран у износу од укупно 37 милиона динара. Од ове суме, за субвенције пољопривредним домаћинствима опредељено је 35,3 милиона, док је 1,7 милиона динара намењено промотивним активностима. У односу на прошлу годину, буџет за пољопривреду увећан је за пет милиона динара. Иначе, пољопривредна домаћинства, по више основа из пакета мера подршке, могу да добију збирно највише 280.000 динара.

Сагласност Већа дата је Програму за рад Савета за безбедност саобраћаја у 2022. години којим су утврђени циљеви, мере и активности намењене унапређењу безбедности саобраћаја на путевима и по коме ће у њих бити уложено 32,6 милиона динара. Реч је о финансијским средствима добијеним од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима на територији града. Између осталих области, 16,3 милиона динара намењено је унапређењу саобраћајне инфраструктуре, у саобраћајно образовање и васпитање 3,3 милиона, у превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 4,2, за опремање јединица саобраћајне полиције 4,1 милиона динара.

Усвојени су и годишњи Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, а своју сагласност чланови Градског већа дали су на извештај о раду Градског центра за услуге социјалне заштите у 2021. години.

Зоран Милитаров постављен за начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију

Ужице, 28. фебруар: На данашњој седници, чланови Градског већа поставили су Зорана Милитарова, дипломираног правника, за начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију.

Прихваћени су План енергетске ефикасности града Ужица за 2022. годину и извештај о функционисању Система 48 у прошлој години.

Донесен је закључак о промени назива регионалног центра за водне услуге у Пожеги у ЈКП Регионални центар за водне услуге “Скрапеж воде”.

Усвојен је правилник о условима и начину избора кандидата за стручно оспособљавање за послове комуналног милиционара као и понуде јавног предузећа “Стан” које се односе за услуге годишњег одржавања површина у центру града које су обложене каменом и бетонским плочама, затим поправке, израде и уградње ограда и стубића у граду, као и услуге годишњег одржавање градских површина у 2022. години.

Предлог допуне дневног реда за 16. седницу Скупштине града Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 06-8/21
Датум: 9.2.2022.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 16. седницу Скупштине града, која ће се одржати у петак 11.фебруара 2022.године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту

98. седница Градског већа: У прошлој години само “Дубоко” и “Велики парк” пословали са губитком

Ужице, 9. фебруар: Чланови Градског већа прихватили су информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа у прошлој години. У 2021. години, од осам градских предузећа, само су “Дубоко” и “Велики парк” имали пословни губитак, док су преостала предузећа пословала позитивно.

На овој седници, утврђен је предлог састава Изборне комисије града Ужица у складу са новим Законом о локалним изборима, одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна града Ужица за прошлу годину, као и извештај о раду Интерресорне комисије.

97. седница Градског већа: За заштиту животне средине опредељено 81,2 милиона динара

Ужице, 3. фебруар: Чланови Градског већа усвојили су овогодишњи Програм заштите и унапређења животне средине у Ужицу. Програмом је предвиђено да се у ову област уложи 81,2 милиона динара, а највише финансијских средстава, 63 милиона, издвојено је за суфинансирање мера енергетске санације објеката и замене ложних уређаја.

Програми пословања Градског центра за услуге социјалне заштите и Туристичке организације Ужице за 2022. годину добили су сагласност Већа, као и предлог одлуке о условима купопродаје станова за избеглице и интерно расељена лица.

Александар Тасић именован је за члана Скупштине Регионалне развојне агенције “Златибор”, а у делу кадровских решења утврђен је и предлог састава Управног одбора Народног музеја.

Код урбанистичког планирања, прихваћени су предлози одлука о доношењу Плана детаљне регулације за стамбено туристички комплекс “Калуђерске Баре-Југ” и о приступању изради планова генералне регулације “Кремна” и “Мокра Гора”.

96. седница Градског већа: Утврђени програми пословања ужичких јавних установа за 2022. годину

Ужице, 31. јануар: На данашњој седници Градског већа утврђени су годишњи програми пословања ужичких јавних установа. Утврђени су програми Народног позоришта, Народне библиотеке, Народног музеја, Градског културног центра, Градске галерије, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Туристичке организације регија Западне Србија и Историјског архива.

Чланови Већа усвојили су програм “Биоктоша” који се односи на одржавање зелених површина и одржавање чистоће јавних површина за ову годину и утврдили извештај о раду Савета за здравље за 2021. годину и акционе планове за развој палијативног збрињавања за период од 2022. до 2026. године и за запошљавање града Ужица за 2022. и 2023. годину.

92. седница Градског већа: Радмила Баћковић Шојић постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој

Ужице, 14. јануар: Чланови Градског већа усвојили су годишње програме текућег одржавања комуналних објеката и изградње комуналне инфраструктуре. За одржавање у овој години планирана је сума од 251 милиона динара, док ће у изградњу бити уложено 1,3 милијарде динара. Одржавање обухвата, између осталог, чишћење и прање улица, уређење и одржавање јавног зеленила, јавне расвете, кишне канализације. Код улагања у комуналну инфраструктуру највише новца, 300 милиона динара, биће намењено у путну мрежу, 195 милиона у јавни превоз, 79 милиона у примарну водоводну мрежу. За удруживање средстава са месним заједницама у 2022. години, град је определио 99 милиона динара.

На овој седници Већа, донесено је решење којим је Радмила Баћковић Шојић, дипломирани економиста, постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој.

Градско веће одлучило је да додели једнократну новчану помоћ за пет породица. Помоћ је намењена ублажавању штете од пожара који су их задесили. Средства су дата и ужичком Црвеном крсту за финансирање активности које су они имали на спровођењу вакцинације.

89. седница Градског већа: Светлана Кљајић нови Градски правобранилац

Ужице, 27. децембар: Чланови Градског већа поставили су Светлану Кљајић, дипломираног правника, за Градског правобраниоца. Светлана Кљајић, досадашњи заменик градског правобраниоца, испуњава у целости све потребне услове за градског правобраниоца, па је донесено решење о њеном постављењу.

Усвојено је решење којим је одређен износ за удруживање средстава града и месних заједница и градске општине Севојно. За ову намену у 2022. години, у градском буџету је планирано 62,8 милиона динара што је за 7,8 милиона више него у овој години.

Прихваћен је захтев таксиста и одређена је нова цена такси услуге. Она сада за полазак и први километар износи 167 динара, док је за сваки наредни километар 57 динара.

На овој седници, утврђени су и предлози одлука које се односе на измене и допуне Плана детаљне регулације “Међај” и на текст Декларације Скупштине града о афирмацији туризма и поштовању признања Мокрој Гори као најбољег туристичког села на свету.