92. седница Градског већа: Радмила Баћковић Шојић постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој

Ужице, 14. јануар: Чланови Градског већа усвојили су годишње програме текућег одржавања комуналних објеката и изградње комуналне инфраструктуре. За одржавање у овој години планирана је сума од 251 милиона динара, док ће у изградњу бити уложено 1,3 милијарде динара. Одржавање обухвата, између осталог, чишћење и прање улица, уређење и одржавање јавног зеленила, јавне расвете, кишне канализације. Код улагања у комуналну инфраструктуру највише новца, 300 милиона динара, биће намењено у путну мрежу, 195 милиона у јавни превоз, 79 милиона у примарну водоводну мрежу. За удруживање средстава са месним заједницама у 2022. години, град је определио 99 милиона динара.

На овој седници Већа, донесено је решење којим је Радмила Баћковић Шојић, дипломирани економиста, постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој.

Градско веће одлучило је да додели једнократну новчану помоћ за пет породица. Помоћ је намењена ублажавању штете од пожара који су их задесили. Средства су дата и ужичком Црвеном крсту за финансирање активности које су они имали на спровођењу вакцинације.

89. седница Градског већа: Светлана Кљајић нови Градски правобранилац

Ужице, 27. децембар: Чланови Градског већа поставили су Светлану Кљајић, дипломираног правника, за Градског правобраниоца. Светлана Кљајић, досадашњи заменик градског правобраниоца, испуњава у целости све потребне услове за градског правобраниоца, па је донесено решење о њеном постављењу.

Усвојено је решење којим је одређен износ за удруживање средстава града и месних заједница и градске општине Севојно. За ову намену у 2022. години, у градском буџету је планирано 62,8 милиона динара што је за 7,8 милиона више него у овој години.

Прихваћен је захтев таксиста и одређена је нова цена такси услуге. Она сада за полазак и први километар износи 167 динара, док је за сваки наредни километар 57 динара.

На овој седници, утврђени су и предлози одлука које се односе на измене и допуне Плана детаљне регулације “Међај” и на текст Декларације Скупштине града о афирмацији туризма и поштовању признања Мокрој Гори као најбољег туристичког села на свету.

88. седница Градског већа: Вртић бесплатан за породице са троје и више деце

Ужице, 23. децембар: Градско веће одлучило је да за породице, за свако њихово треће и наредно дете у ужичком Вртићу, боравак у ужичком Вртићу бесплатан. Бесплатан боравак за ову децу дефинисан је изменама Правилника Предшколске установе Ужице које су данас усвојили чланови Градског већа. Финансијска средства за ову меру обезбеђена су у градском буџету.

У области социјалне заштите, Веће је утврдило предлог још једне мере. Наиме, предложено је да се делатност Градског центра за услуге социјалне заштите прошири за још једну услугу – инклузивни центар.

Чланови Већа дали су своју сагласност Великом парку на расподелу добити које је ово предузеће имало у 2020. години, усвојило Извештај о раду жалбене комисије и утврдило некатегорисане путеве на подручју Равни.

15. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 93 /21
Датум: 20. децембар 2021.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

 15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28. децембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

87. седница Градског већа: Утврђен предлог градског Програма енергетске ефикасности до 2024. године

Ужице, 20. децембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању Програма енергетске ефикасности за период од 2021. до 2024. године. Овим Програмом одређује се планирани циљ уштеде финалне енергије, као и сви обавезни елементи енергетске ефикасности и њене рационалне употребе. То се односи на преглед и процену годишњих енергетских потреба града Ужица, процену енергетских својстава објеката обухваћених системом енергетског менаџмента, затим предлог мера, активности, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера које ће допринети остварењу планираног циља.

Чланови Већа утврдили су и предлоге одлуке о доношењу Плана генералне регулације “Ужице – централни део” III фаза, као и чланове састава Савета родитеља и Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета.

На претходној, 86. седници, прихваћени су предлози програма пословања градских јавних и јавно комуналних предузећа у 2022. години и утврђен предлог одлуке којом се даје сагласност на коначан нацрт јавног уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника на територији града Ужица.

Предлог допуне дневног реда за 14. седницу Скупштине града Ужица

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број 06-85/21

Датум: 13.12.2021.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА за 14. седницу Скупштине града, која ће се одржати у четвртак 16. децембар 2021.године са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту и то

84. седница Градског већа: Утврђени предлози састава ужичких изборних комисија

Ужице, 13. децембар: У складу са Законом о локалним изборима и Статутом града Ужица, чланови Градског већа утврдили су предлоге састава Изборне комисије града Ужица, Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и Другостепене комисије.

Зоран Видов Цветић, дипломирани сликар, мастер ликовни уметник, предложен је за вршиоца дужности директора Градске галерије, док је Милоје Марић, дипломирани економиста, именован за вршиоца дужности начелника Градске управе за инфраструктуру и развој.

83. седница Градског већа: Цена грејања у Ужицу остаје по старом

Ужице, 9. децембар: Нове цене грејања у Ужицу примењиваће се од 1. јуна 2022. године. Градско веће је одлучило да пролонгира поскупљење грејања за шест месеци јер најновији подаци са светског тржишта енергената, гаса и мазута, показују стабилност ових цена и престанак њиховог раста. А цене енергената биле су управо главни разлог за скупље грејање, пошто у цени његовог коштања учествују са чак 70%. На основу ових података, чланови Градског већа одлучили су да грађани и сви остали корисници услуга “Градске топлане Ужице” и у наредних шест месеци наредне године плаћају исто онолико колико су плаћали и до сада.

На овој седници Градско веће је утврдило и предлоге промена у саставима управних одбора Народног музеја и Историјског архива, као и у школском одбору Техничке школе.

14. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –85 /21
Датум: 7. децембар 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 16. децембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

82. седница Градског већа: Предложени буџет града Ужица за 2022. годину 3,772 милијарди динара

Ужице, 6. децембар: Чланови Градског већа данас су утврдили предлог буџета Ужица за 2022. годину у износу од 3,772 милијарде динара. У његовој структури текући приходи и примања су 3,450 милијарде динара, сопствени приходи буџетских корисника 57 милиона и пренети распоређени вишак из претходне године 265 милиона динара. Буџет је пројектован на реалном планирању где су у обзир узети подаци о остваривању прихода буџета у прва три квартала 2021. године. Увећане су све области, а са више новца у наредној години финансираће се инвестициони пројекти, инфраструктура, социјална заштита и брига о породици, здравство, субвенционисање грађана у мерама заштите животне средине и пољопривреде.

Прихваћени су и предлози одлука које се односе на приходе који припадају Градској општини Севојно, на комуналне таксе и кадровски план градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије.

Усвојен је захтев Градске топлане за повећањем цена услуга грејања. Ове цене, које нису мењане у последње три године, увећане су у просеку за 9%, тако да ће сада, на пример власници стамбеног простора, плаћати 108,97 динара по м2 уместо досадашњих 99,6 динара (цене су без ПДВ-а). Разлог за повећање цене грејања је енормно поскупљење цена енергената, мазута и гаса, на светском тржишту, а енергенти у цени коштања учествују чак са 70%.

На данашњој седници образовано је Саветодавно-стручно тело за добро управљање, донесена одлука која регулише коришћење просторија месних заједница за политичке активности и одређено да сат коришћења Градског клизалишта кошта 150 динара.