Потписан Меморандум о разумевању са Националном асоцијацијом туристичких агенција „YUTA”
28/12/2017

Потписан Меморандум о разумевању са Националном асоцијацијом туристичких агенција „YUTA”

Градоначелник Ужица је у име Града у жељи да успостави и оснажи сарадњу са Националном асоцијацијом туристичких агенција „YUTA” у области маркетинга, промоције и дистрибуције, потписао јуче, у свом кабинету, Меморандум о разумевању са директором ове асоцијације Александром Сеничићем.

“У намери стицања позитивног имиџа у земљи и свету, град Ужице цени вредности које Национална асоцијација туристичких агенција „YUTA“ Београд представља, међу којима се истичу институционалност, транспарентност, иновативност и креативност”, истакао је Градоначелник Петковић и додао да “сарадња кроз наведене активности омогућава да се обезбеди активније присуство на туристичком тржишту у земљи и иностранству.”

“Град Ужице са својим потенцијалима и укупном ресурсном основом за развој туризма жели бољу афирмацију и позиционирање на туристичком тржишту. Стога у Националној асоцијацији туристичких агенција „YUTA“Београд видимо природног партнера у настојању да се промовишу и валоризују вредности Ужица као туристичке дестинације у смислу деловања на туристичку тражњу кроз улогу туристичких агенција у посредовању, организовању и реализацији посета и боравака туриста на територији града”, рекао је Петковић.

Меморандум је потписан у намери да се обезбеди континуитет стратегије промоције туризма града Ужица, као начина довођења домаћих и страних туриста ради повећања туристичког промета чиме се постиже бољи пласман и позиција обе стране потписнице овог меморандума.