Зоран Милитаров постављен за начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију

Ужице, 28. фебруар: На данашњој седници, чланови Градског већа поставили су Зорана Милитарова, дипломираног правника, за начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију.

Прихваћени су План енергетске ефикасности града Ужица за 2022. годину и извештај о функционисању Система 48 у прошлој години.

Донесен је закључак о промени назива регионалног центра за водне услуге у Пожеги у ЈКП Регионални центар за водне услуге “Скрапеж воде”.

Усвојен је правилник о условима и начину избора кандидата за стручно оспособљавање за послове комуналног милиционара као и понуде јавног предузећа “Стан” које се односе за услуге годишњег одржавања површина у центру града које су обложене каменом и бетонским плочама, затим поправке, израде и уградње ограда и стубића у граду, као и услуге годишњег одржавање градских површина у 2022. години.

Предлог допуне дневног реда за 16. седницу Скупштине града Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 06-8/21
Датум: 9.2.2022.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 16. седницу Скупштине града, која ће се одржати у петак 11.фебруара 2022.године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту

98. седница Градског већа: У прошлој години само “Дубоко” и “Велики парк” пословали са губитком

Ужице, 9. фебруар: Чланови Градског већа прихватили су информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа у прошлој години. У 2021. години, од осам градских предузећа, само су “Дубоко” и “Велики парк” имали пословни губитак, док су преостала предузећа пословала позитивно.

На овој седници, утврђен је предлог састава Изборне комисије града Ужица у складу са новим Законом о локалним изборима, одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна града Ужица за прошлу годину, као и извештај о раду Интерресорне комисије.

97. седница Градског већа: За заштиту животне средине опредељено 81,2 милиона динара

Ужице, 3. фебруар: Чланови Градског већа усвојили су овогодишњи Програм заштите и унапређења животне средине у Ужицу. Програмом је предвиђено да се у ову област уложи 81,2 милиона динара, а највише финансијских средстава, 63 милиона, издвојено је за суфинансирање мера енергетске санације објеката и замене ложних уређаја.

Програми пословања Градског центра за услуге социјалне заштите и Туристичке организације Ужице за 2022. годину добили су сагласност Већа, као и предлог одлуке о условима купопродаје станова за избеглице и интерно расељена лица.

Александар Тасић именован је за члана Скупштине Регионалне развојне агенције “Златибор”, а у делу кадровских решења утврђен је и предлог састава Управног одбора Народног музеја.

Код урбанистичког планирања, прихваћени су предлози одлука о доношењу Плана детаљне регулације за стамбено туристички комплекс “Калуђерске Баре-Југ” и о приступању изради планова генералне регулације “Кремна” и “Мокра Гора”.

96. седница Градског већа: Утврђени програми пословања ужичких јавних установа за 2022. годину

Ужице, 31. јануар: На данашњој седници Градског већа утврђени су годишњи програми пословања ужичких јавних установа. Утврђени су програми Народног позоришта, Народне библиотеке, Народног музеја, Градског културног центра, Градске галерије, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Туристичке организације регија Западне Србија и Историјског архива.

Чланови Већа усвојили су програм “Биоктоша” који се односи на одржавање зелених површина и одржавање чистоће јавних површина за ову годину и утврдили извештај о раду Савета за здравље за 2021. годину и акционе планове за развој палијативног збрињавања за период од 2022. до 2026. године и за запошљавање града Ужица за 2022. и 2023. годину.

92. седница Градског већа: Радмила Баћковић Шојић постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој

Ужице, 14. јануар: Чланови Градског већа усвојили су годишње програме текућег одржавања комуналних објеката и изградње комуналне инфраструктуре. За одржавање у овој години планирана је сума од 251 милиона динара, док ће у изградњу бити уложено 1,3 милијарде динара. Одржавање обухвата, између осталог, чишћење и прање улица, уређење и одржавање јавног зеленила, јавне расвете, кишне канализације. Код улагања у комуналну инфраструктуру највише новца, 300 милиона динара, биће намењено у путну мрежу, 195 милиона у јавни превоз, 79 милиона у примарну водоводну мрежу. За удруживање средстава са месним заједницама у 2022. години, град је определио 99 милиона динара.

На овој седници Већа, донесено је решење којим је Радмила Баћковић Шојић, дипломирани економиста, постављена за начелницу Градске управе за инфраструктуру и развој.

Градско веће одлучило је да додели једнократну новчану помоћ за пет породица. Помоћ је намењена ублажавању штете од пожара који су их задесили. Средства су дата и ужичком Црвеном крсту за финансирање активности које су они имали на спровођењу вакцинације.

89. седница Градског већа: Светлана Кљајић нови Градски правобранилац

Ужице, 27. децембар: Чланови Градског већа поставили су Светлану Кљајић, дипломираног правника, за Градског правобраниоца. Светлана Кљајић, досадашњи заменик градског правобраниоца, испуњава у целости све потребне услове за градског правобраниоца, па је донесено решење о њеном постављењу.

Усвојено је решење којим је одређен износ за удруживање средстава града и месних заједница и градске општине Севојно. За ову намену у 2022. години, у градском буџету је планирано 62,8 милиона динара што је за 7,8 милиона више него у овој години.

Прихваћен је захтев таксиста и одређена је нова цена такси услуге. Она сада за полазак и први километар износи 167 динара, док је за сваки наредни километар 57 динара.

На овој седници, утврђени су и предлози одлука које се односе на измене и допуне Плана детаљне регулације “Међај” и на текст Декларације Скупштине града о афирмацији туризма и поштовању признања Мокрој Гори као најбољег туристичког села на свету.

88. седница Градског већа: Вртић бесплатан за породице са троје и више деце

Ужице, 23. децембар: Градско веће одлучило је да за породице, за свако њихово треће и наредно дете у ужичком Вртићу, боравак у ужичком Вртићу бесплатан. Бесплатан боравак за ову децу дефинисан је изменама Правилника Предшколске установе Ужице које су данас усвојили чланови Градског већа. Финансијска средства за ову меру обезбеђена су у градском буџету.

У области социјалне заштите, Веће је утврдило предлог још једне мере. Наиме, предложено је да се делатност Градског центра за услуге социјалне заштите прошири за још једну услугу – инклузивни центар.

Чланови Већа дали су своју сагласност Великом парку на расподелу добити које је ово предузеће имало у 2020. години, усвојило Извештај о раду жалбене комисије и утврдило некатегорисане путеве на подручју Равни.

15. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 93 /21
Датум: 20. децембар 2021.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

 15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28. децембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

87. седница Градског већа: Утврђен предлог градског Програма енергетске ефикасности до 2024. године

Ужице, 20. децембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању Програма енергетске ефикасности за период од 2021. до 2024. године. Овим Програмом одређује се планирани циљ уштеде финалне енергије, као и сви обавезни елементи енергетске ефикасности и њене рационалне употребе. То се односи на преглед и процену годишњих енергетских потреба града Ужица, процену енергетских својстава објеката обухваћених системом енергетског менаџмента, затим предлог мера, активности, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера које ће допринети остварењу планираног циља.

Чланови Већа утврдили су и предлоге одлуке о доношењу Плана генералне регулације “Ужице – централни део” III фаза, као и чланове састава Савета родитеља и Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета.

На претходној, 86. седници, прихваћени су предлози програма пословања градских јавних и јавно комуналних предузећа у 2022. години и утврђен предлог одлуке којом се даје сагласност на коначан нацрт јавног уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника на територији града Ужица.