Планска документа на подручју града Ужица
25/11/2019

Планска документа на подручју града Ужица

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

  • Просторни план јединице локалне самоуправе

Просторни план града Ужица

Измене и допуне ПП града Ужица

  • Просторни план подручја посебне намене

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта) –граница Црне Горе –граница Босне и Херцеговине

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор

Просторни план подручја посебне намене Парк природе “Шарган -Мокра Гора”

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

  • Генерални урбанистички план

Генерални урбанистички план града Ужица

  • План генералне регулације

План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза

Измене и допуне План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза

План генералне регулације „Ужице-централни део“ II  фаза

План генералне регулације „Севојно“

Измене и допуне ПГР „ Севојно“ за део локације „Бојовића воденица“ у Севојну

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

Измена и допуна ПГР „Крчагово“  у  Ужицу

План генералне регулације „Царина“ у Ужицу

Измене и допуне ПГР “Царина”

План генералне регулације „Турица“ у Ужицу

-Измена и допуна ПГР “Турица” у Ужицу

План генералне регулације „Бела Земља“

План генералне регулације “Ужице-централни део ” III фаза 

– Измена и допуна плана генералне  регулације „Бела Земља“ Ужице

Измена и допуна плана генералне  регулације „Бела Земља“ Ужице –индустријска зона

План генералне регулације“ Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима,  Град Ужице

План генералне регулације „ Аеродром Поникве“

 

  • План детаљне регулације

План детаљне регулације „Коштица“

План детаљне регулације „Омладинска”

План детаљне регулације „ Тунел испод превоја Кадињача“

План детаљне регулације „Турист“

План детаљне регулације „Котларница на Међају“

План детаљне регулације „Међај“

План детаљне регулације „Стари Град“

План детаљне регулације  за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр. 116/1 ТС „Косјерић“-ТС“Севојно“  (на територији града Ужица)

План детаљне регулације „Касарна IV пук“  I фаза

План детаљне регулације „Први Партизан“ Бела Земља –Љубање

План детаљне  регулације „ Депонија Дубоко“

План детаљне регулације „ Петља у Злакуси“

План детаљне регулације стамбено туристичког комплекса “Калуђерске баре-југ”