Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор
25/02/2020

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор утврђује се плански основ за заштиту, уређење и одрживи просторни развој подручја Парка природе “Златибор”и преосталог подручја обухваћеног овим планским документом, на деловима територија града Ужица и општина Нова Варош, Прибој и Чајетина, као и директно спровођење у складу са законом.

Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких приказа, можете га погледати ОВДЕ.

ОВДЕ

Опис

Преузимање

Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Текстуални део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана
Просторног плана подручја посебне намене Парка природе Златибор
Графички део плана