Објаве

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на рушењу објеката

17/03/2017
Број: 07-360/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације

17/03/2017
Број: 07-354/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и сл.)

17/03/2017
Број: 07-353/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Израда свих врста геодетских снимања

17/03/2017
Број: 07-358/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање санације клизишта

17/03/2017
Број: 07-357/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката термотехничких инсталација

17/03/2017
Број: 07-356/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Јавна набавка – Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу

16/03/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-71/17 16.03.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Решење о образовању жалбене комисије

09/02/2017
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Гра...
Више

План јавних набавки у 2017. години

08/02/2017
План јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ. Прву измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ. Другу измену план...
Више