Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2018. години
26/12/2017

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2018. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута Града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

Јавни позив за доделу субвенција и дотације за јавна нефинансијска предузећа у 2018.години

 

Јавни позив за доделу дотације представља основ за финансирање у области подршке Бизнис инкубатору д.о.о. у развоју предузетништва у граду Ужицу одлуком о буџету града Ужица за 2018. године у износу од 3.700.000,00дин. позиција у буџету 401 економски класификација 465-остале дотације и трансфери I ЈП Аеродром Поникве која се додељује за оспособљавање комплекса аеродроме Поникве у износу од 7.700.000,00 позиција у буџету 376 економска класификација 465-остале дотације и трансфери.

Јавни позив за доделу субвенције ЈП Велики парк представља основ за финансирање у области спортско-рекреативне активности одлуком о буџету града Ужица за 2018. године предвиђен је износ од 86.000.000,00дин. позиција 353 економска класификација 451-текуће субвенција ЈП и организацијама.

Наведене дотације и субвенције додељују се за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

Након одлуке о додели дотације и субвенције са корисником закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту Града Ужица.