Извештај мерења емисије гасовитих загађујућих материја из индивидуалних ложишних уређаја
22/12/2017

Извештај мерења емисије гасовитих загађујућих материја из индивидуалних ложишних уређаја

Извештај мерења емисије гасовитих загађујућих материја које се емитују из индивидуалних ложишних уређаја пре и после чишћења димњака на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.