Објаве

Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније за потребе градских управа

17/05/2018
Град Ужице Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-106/18 17.05.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Рани јавни увид Плана генералне регулације „Ужице – цeнтрални део“

15/05/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавна набавка – МЗ Стапари – путна инфраструктура

15/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-74/18 15.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Кремна – путна инфраструктура

15/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-88/18 15.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Мокра Гора – путна инфраструктура – асфалтирање пута

15/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-104/18 15.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – МЗ Теразије – путна инфраструктура

15/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-81/18 15.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

15/05/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке лицима која испуњавају услове огласа за станове у стамбеним објектима у Севојну

14/05/2018
Листу реда првенства за доделу стамбене подршке лицима која испуњавају услове огласа за станове у стамбеним објектима у Севојну можете преузети ОВДЕ....
Више

Јавни оглас – Отуђивање неизграђеног градског грађевинског земљишта

14/05/2018
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016...
Више

Јавни оглас – Давење у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина ради изградњи привременог објекта спратне гараже

11/05/2018
На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уст...
Више