ЈАВНИ ОГЛАС о покренутом поступку утврђивања дела града "Ракијска пијаца-Царина" у Ужицу за просторно културно-историјску целину
17/12/2020

ЈАВНИ ОГЛАС о покренутом поступку утврђивања дела града “Ракијска пијаца-Царина” у Ужицу за просторно културно-историјску целину

ЈАВНИ ОГЛАС о покренутом поступку утврђивања дела града “Ракијска пијаца-Царина” у Ужицу за просторно културно-историјску целину који објављује Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима (“Службени гласник РС”, бр.71/94,52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), можете погледати овде.

ЈАВНИ ОГЛАС о покренутом поступку утврђивања дела града "Ракијска пијаца-Царина" у Ужицу за просторно културно-историјску целину

Опис

Преузимање

Текст огласа