Урбанистички пројекат за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније
25/12/2020

Урбанистички пројекат за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат.парц.бр. 5325 КО Ужице за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније у Улици Војводе Бојовића можете погледати овде.

Урбанистички пројекат за за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније
Студијан о процени утицаја на животну средину
Графички прилог бр. 1
Графички прилог бр.2
Графички прилог бр.3
Графички прилог бр.4
Графички прилог бр.5
Графички прилог бр.6
Графички прилог бр.7