Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години
21/12/2020

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години

На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У  2021. ГОДИНИ

 

Јавни позив за доделу дотације за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке Бизнис инкубатору д.о.о. у развоју предузетништва у граду Ужицу одлуком о буџету града Ужица за 2021. године у износу од 5.000.000,00 динара економски класификација 451 текуће субвенције ЈП и организацијама , позиција у буџету 395 и  јавни позив за доделу субвенција ЈП “Велики Парк” представља основ за финансирање у области спортско рекреативне активности одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину предвиђен је износ од 90.000.000,00 динара, економски класификација 451 – текуће субвенције ЈП и организацијама, позиција у буџету 362.

Наведене субвенције и дотације се додељује за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

Након одлуке о додели дотације и субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица.