Izmena i dopuna plana generalne regulacije "Bela Zemlja" Užice- industrijska zona
02/12/2019

Izmena i dopuna plana generalne regulacije “Bela Zemlja” Užice- industrijska zona

Izmena i dopuna plana generalne regulacije “Bela Zemlja” Užice- industrijska zona urađena je sa ciljem da se proširi građevinsko područje i planira razvoj industrije i proizvodnje, kao pretežne namene, radi obezbeđenja lokacija za privredni razvoj, odnosno omogućavanja prostornih uslova za otvaranje novih proizvodnih kompleksa, podsticanje razvoja regionalne i lokalne ekonomije i otvaranje novih radnih mesta.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Tekstualni deo Izmena i dopuna PGR-a "Bela Zemlja" Užice
Tekstualni deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Katastarsko topografski plan sa granicama obuhvata izmene i dopune i građevinskog područja
Grafički deo plana
Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom postojećom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Funkcionalni rang saobraćajne infrastrukture
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama ulica i površina javne namene, nivelacioni plan i urbanističke regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana