Градоначелник
Насловна / Локална самоуправа / Градоначелник

Контакт подаци:

Пријем грађана

Адреса:
Димитрија Туцовића 52
31102 Ужице
тел: +381 (0) 31 513 503
факс: +381 (0) 31 513 499
e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

Овлашћенo лицe - информације од јавног значаја


Наташа Вукашиновић
natasa.vukasinovic@uzice.rs

Повезани чланци:

Сарадња са градом Асуаном у свим областима, наредни сусрет у Ужицу у октобру

13/07/2024
У Кaиру je у присуству прeдсeдникa Србиje и Eгиптa, Aлeксaндрa Вучићa и Aбдeлa Фaтaхa eл Сисиja пoтписaн Спoрaзум o слoбoднoj тргoвини, кao и joш 10 билaтeрaлних спoрaзумa o сaрaдњи у другим oблaстимa...
Више

Отворене 59. МОСИ, у Ужицу више од 2 000 спортиста

11/07/2024
Церемонијом свечаног отварања почеле су 59. МОСИ, чији је домаћин, после 53 године, град Ужице. Успешна такмичења у 18 спортских дисциплина учесницима из 28 пограничних градова и општина Србије, Црне ...
Више

Велика улагања у путну инфраструктуру се настављају

10/07/2024
"Квалитетна инфраструктура један је од основних предуслова за бољи живот грађана и зато огромну пажњу и финансијска средства усмеравамо у реконструкцију градских улица и асфалтирање сеоских путева", и...
Више
Погледајте све повезане чланке
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Градоначелник:

 • представља и заступа Град
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града
 • наредбодавац је за извршење буџета
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, (уз сагласност надлежног органа Републике Србије)
 • усмерава и усклађује рад Градских управа
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Града или одлуком Скупштине града
 • информише јавност о свом раду
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.
 • Градоначелник је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и Градске управе.
Прочитајте све
Тренутно нема докумената
Локација није сачувана