Plan donošenja opštih akata

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA

1.
Naziv opšteg akta

Predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Užica 2022-2027

Početak izrade opšteg akta
20/09/2022
Rok za slanje predloga

25/10/2022
Predlozi građana
Pošalji predlog
Pošalji Odustani
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
2.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda – rebalans II 2022. godina

Početak izrade opšteg akta
15/08/2022
Rok za slanje predloga

19/09/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
3.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda – rebalans I 2022. godina

Početak izrade opšteg akta
04/05/2022
Rok za slanje predloga

29/05/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
4.
Naziv opšteg akta

Predlog odluke o građevinskom zemljištu

Početak izrade opšteg akta
14/02/2022
Rok za slanje predloga

07/03/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
5.
Naziv opšteg akta

Predlog odluke o postavljanju i ukljanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama

Početak izrade opšteg akta
14/02/2022
Rok za slanje predloga

07/03/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
6.
Naziv opšteg akta

Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Užica za 2022. i 2023. godinu

Početak izrade opšteg akta
15/11/2021
Rok za slanje predloga

17/01/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
7.
Naziv opšteg akta

Predlog Akcionog plana za palijativno zbrinjavanje 2022-2026.

Početak izrade opšteg akta
29/10/2021
Rok za slanje predloga

31/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
8.
Naziv opšteg akta

Nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica

Početak izrade opšteg akta
10/08/2021
Rok za slanje predloga

16/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
9.
Naziv opšteg akta

Predlog odluke o komunalnim taksama za 2022. godini

Početak izrade opšteg akta
01/09/2021
Rok za slanje predloga

05/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
10.
Naziv opšteg akta

Nacrt predloga prihoda i rashoda za 2022. godinu

Početak izrade opšteg akta
01/09/2021
Rok za slanje predloga

05/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke