Zaštita životne sredine i održivi razvoj
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Zaštita životne sredine i održivi razvoj
Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Odeljenje zaštite životne sredine i održivog razvoja obavlja:

 • upravne i druge poslove pri neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa, čije neposredno sprovođenje je povereno Gradu u oblasti zaštite životne sredine,
 • upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju gradskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, kao i poslovi koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zaštite životne sredine,
 • pripreme nacrta akata iz svog delokruga rada koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće
 • stručne, administrativne, tehničke i druge poslove poverene od strane Gradonačelnika, Načelnika i Gradskog veća
 • realizaciju Programa zaštite i unapređenja životne sredine
Pročitajte sve
 • Otpad
 • Uticaj na ŽS
 • Lokalni registar izvora zagađivanja
 • Opšta
 • Životna sredina
 • Izveštaji
Lokacija nije sačuvana