Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti

Kontakt podaci:

Adresa:
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 590 181
e-mail: natasa.vukasinovic@uzice.rs

Ovlašćena lica - informacije od javnog značaja
Milan Stanimirović
milan.stanimirovic@uzice.rs
Ljiljana Jovanović
ljiljana.jovanovic@uzice.rs
Aleksandar Tasić
aleksandar.tasic@uzice.rs

Ovlašćena lica - zaštita podataka o ličnosti

Jelena Marković

lzzpol@uzice.rs

031/590-168

064/876-86-96

 

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na :

Upravu i organ Grada

 • unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave
 • poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe
 • poslove ličnih stanja građana (matičarski poslovi)
 • normativno-pravne poslove za potrebe organa Grada
 • poslove vezane za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica
 • vrši stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i referenduma
 • vođenje biračkog spiska
 • praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama
 • stručne i administrativno–tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine grada
 • stručne i administrativno–tehničke poslove vezane za sednice Gradskog veća i njihovih radnih tela
 • vrši obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa Grada
 • vrši uređenje i izdavanje "Službenog lista grada Užica"
 • poslove informisanja
 • prati i primenjuje zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki
 • sprovodi postupak javnih nabavki u saradnji sa komisijom za javne nabavke

Upravljanje imovinom

 • upravlja imovinom koja je u svojini i na korišćenju Grada i mesnih zajednica

Društvene delatnosti

 • poslovi vezani za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanja
 • poslovi vezani za kulturu, omladinu, sport,
 • poslovi koji se odnose na dečiju i socijalnu zaštitu, boračko-invalidsku zaštitu, primarnu zdravstvenu zaštitu
 • inspekcijski nadzor nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Informacione tehnologije i komunikacije

 •  primena i razvoj informacionih tehnologija, održavanje računarske mreže i komunikacije, administriranje baze podataka

Zajedničke poslove

 • logističke poslove koji omogućavaju efikasan rad uprave
Pročitajte sve
 • Opšte forme
 • Matične knjige
 • Učenički i studentski standard
 • Socijalna zaštita
 • Boračko invalidska zaštita
Lokacija nije sačuvana