Gradska uprava za finansije
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradska uprava za finansije

Kontakt podaci:

Adresa:
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 590 141
e-mail: mirjana.drndarevic@uzice.rs

Ovlašćena lica - informacije od javnog značaja
Mirjana Drndarević
mirjana.drndarevic@uzice.rs
Ljiljana Ristanović
ljiljana.ristanovic@uzice.rs 
Gordana Karaklić
gordana.karaklic@uzice.rs

Ovlašćena lica- zaštita podataka o ličnosti

Zorica Ćosić

lzzpol@uzice.rs

031/590-136

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradska uprava za finansije obavlja poslove koji se odnose na:

Budžet

 • izrada Odluke o budžetu, rebalansu budžeta, Odluke o privremenom finansiranju i Odluke o završnom računu
 • vrši analizu prihoda i rashoda
 • nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava propisivanjem kvote
 • donosi rešenja o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve
 • bilansira sredstva za isplatu zarada i naknada

Trezor

 • vodi glavnu knjigu trezora
 • upravlja konsolidovanim računom trezora, gotovinom i dugom, bankarskim odnosima
 • stara se o likvidnosti konsolidovanog računa trezora
 • vrši konsolidaciju završnih računa direktnih korisnika budžeta

Računovodstvo

 • vodi pomoćne knjige za sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava
 • prati tromesečno, šestomesečno, devetomesečno i godišnje izvršenje budžeta

Lokalnu poresku administraciju

 • poslove prvostepenog utvrđivanja izvornih prihoda grada
 • obavlja kancelarijsku i terensku kontrolu i naplatu (redovnu i prinudnu) izvornih prihoda grada.
Pročitajte sve
 • Opšta dokumenta
 • Porezi, takse
 • Mesečni izveštaji
 • Uputstvo za izradu budžeta za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Lokacija nije sačuvana