Kontakt

Za sva pitanja vezana za sadržaj web-sajta nadležno je:

Grad Užice – Odeljenje za odnose sa javnošću
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice

Administrator web-sajta:
e-mail: webadmin@uzice.rs

Kontakt podatke za organe gradske vlasti, javna preduzeća i gradske ustanove možete naći na njihovim stranama u okviru ovog web sajta.

 

Da bismo Vam efikasnije odgovorili, molimo vas da odaberete vrstu upita.

Naziv
Kontakt
Adresa
Radno vreme
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti Jelena Marković
+381 (0) 31 590 136, 064 876 86 96
Ulica Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
7:30-15:00
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Gradska uprava za finansije Zorica Ćosić
+381 (0) 31 590 136
Ulica Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
7:30-15:00
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju Davor Gačić
+381 (0) 31 590 121
Ulica Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
7:30-15:00
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Vesna Rosić
+381 (0) 31 590 148
Ulica Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
7:30-15:00
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj Snežana Milanović
+381 (0) 31 590 163, 064 85 80 556
Ulica Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
7:30-15:00
Građevinska inspekcija
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Prosvetna inspekcija
+381 (0) 31 590 129
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Komunalna inspekcija
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Inspekcija za drumski saobraćaj
+381 (0) 31 590 123
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Komunalna milicija-centrala
+381 (0) 31 592 492
Nikole Pašića 53
ponedeljak-petak
07:30-21:00; subota i nedelja 08:00-15:00
Načelnik Komunalne milicije
+381 (0) 31 510 458
Nikole Pašića 53
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Inspekcija za zaštitu životne sredine
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Inspekcija za saobraćaj i puteve
+381 (0) 31 590 123
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Inspekcija za komunalne poslove,trgovinu i ugostiteljstvo
+381 (0) 31 315 00 10
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Grupa za vanredne situacije i zaštite od elementarnih nepogoda
+381 (0) 31 513 067; +381 (0) 592 430
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Grupa za opšte poslove i poslove izvršenja
+381 (0) 31 592 407
Vukole Dabića 1-3
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Besplatna pravna pomoć građanima
+381 (0) 31 590 101
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-sreda-petak
10:00-12:00
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Matična služba
+381 (0) 31 590 182
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Dečji dodatak
+381 (0) 31 590 157
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Roditeljski dodatak
+381 (0) 31 590 159
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Porodiljska prava
+381 (0) 31 590 153
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Pisarnica urbanizam
+381 (0) 31 590 191
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za zaštitu životne sredine (energetska efikasnost)
+381 (0) 31 592 421
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Boračko invalidska zaštita
+381 (0) 31 590 126
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Poljoprivreda
+381 (0) 31 590 163
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Imovinsko pravni poslovi
+381 (0) 31 590 117
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Legalizacija
+381 (0) 31 590 172; 592 404
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za trezor
+381 (0) 31 590 155
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreska administracija (sve informacije za LPA i provera stanja)
+381 (0) 31 592 415; +381 (0) 31 592 414
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreseka administracije (poreski inspektor za fizička lica)
+381 (0) 31 592 408
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreseka administracije (poreski inspektor za pravna lica)
+381 (0) 31 592 410
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreseka administracije (prinudna naplata)
+381 (0) 31 592 409
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Lokalna poreseka administracije (izdavanje uverenja)
+381 (0) 31 590 167
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za budžet
+381 (0) 31 590 161
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za računovodstvo
+381 (0) 31 590 176
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Finansijski poslovi mesnih zajednica
+381 (0) 31 590 132; +381 (0) 64 806 26 44
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za javne nabavke
+381 (0) 31 590 138
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odsek za lokalni ekonomski razvoj
+381 (0) 31 590 105
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za komunalne poslove
+381 (0) 31 592 412
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Odeljenje za komunalnu infrastrukturu
+381 (0) 31 592 427
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00
Protokol i odnosi sa javnošću
+ 381 (0) 31 590 151
Dimitrija Tucovića 52
ponedeljak-petak
07:30-15:00