Objave

Konačne liste korisnika sredstava za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za 2021. godinu

30/07/2021
Odluku o Konačnoj listi korisnika sredstava za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za 2021. godinu možete pogledati OVDE Lista korisnika kotl...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Jedinstvo” AD Sevojno

30/07/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI BROJ: 504-3/21 Datum:...
Više

Javna prezentacija UP Za dogradnju i rekonstrukciju višeporodičnih stambenih objekata na kat. parceli broj 9789/4 KO Užice u Užicu, ul. Miloša Obrenović

29/07/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta A1 Srbija DOO Beograd

26/07/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj:    502-18/21- ...
Više

Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27.stav1. tačka 1) ZJN (Sl. glasnik RS BR.91/19) – Putna infrastruktura u MZ Krčagovo

22/07/2021
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIIIBroj: 404-162/21 Datum:22.07.2021. godine Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o ...
Više

Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27.stav1. tačka 1) ZJN (Sl. glasnik RS BR.91/19) – Putna infrastruktura u MZ Ljubanje

21/07/2021
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-163/21 Datum:21.07.2021. godine Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o...
Više

Poziv privrednim subjektima za učešće na konkursu za mere energetske efikasnosti

19/07/2021
Obaveštavaju se svi zainetresovani pravni subjekti da je u toku Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u dom...
Više

Rešenje o finansiranju/sufinansiranju programa/projekata za omladinu koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu u 2021. godini

19/07/2021
Rešenje o finansiranju/sufinansiranju programa/projekata za omladinu koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu u 2021. godini možete pogledati OVDE...
Više

II javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju posebnih programa u oblasti sporta u gradu Užicu za 2021. godinu

19/07/2021
Na osnovu Zakona o sportu (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/16), Odluke  o budžetu Grada Užica za 2021. godinu (Službeni list Grada Užica br....
Više

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Užica za 2022. godinu

19/07/2021
Republika Srbija Grad Užice Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj Odeljenje za privredu Odsek za poljoprivredu Broj: VIII-320-621/21-01 Datum: ...
Više