Služba budžetske inspekcije
Naslovna / Lokalna samouprava / Gradske uprave / Služba budžetske inspekcije

Rukovodilac službe:

 

telefon: +381 (0) 31 500 428
e-mail:

Povezani članci:

Trenutno nema povezanih članaka
Moje Užice
  • Usluge

  • Forme

  • Dokumenta

  • Mapa

  • Galerija

Budžetska inspekcija grada Užica, nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada Užica
  • javnim preduzećima, ustanovam i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad Užice
  • pravnim licima nad kojima Grad Užice ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u  nadzornom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda
  • pravnim licima  i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva iz budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada Užica po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija.

Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Pročitajte sve
Lokacija nije sačuvana