Poslovno okruženje
17/05/2017

Poslovno okruženje

Privreda ovog Regiona je visoko izvozna i postojano beleži suficit u razmeni sa inostranstvom. U izvozu dominiraju proizvodi prerade obojenih metala, voće, proizvodi namenske industrije i gotovi tekstilni proizvodi. Izvozno orjentisana privreda predstavlja veliki potencijal i znatnu komparativnu prednost ovog regiona.

Vodeće privredne delatnosti u Užicu su prerađivačka industrija, građevinarstvo i poljoprivreda.

U metalskoj industriji najznačajniji su poluproizvodi od bakra i aluminijuma i proizvodi namenske industrije. U građevinarstvu su zastupljene sve delatnosti od visokogradnje, niskogradnje do završnih zanatskih proizvoda.

 

Vrednost spoljnotrgovinske razmene ostvarene na području regiona Užice, u prvih jedanaest meseci 2016. godine iznosila je 1058 miliona USD, od čega se na izvoz odnosi 576 miliona USD a na uvoz 481 miliona USD. Ostvaren je suficit od 95 miliona USD i pokrivenost uvoza izvozom od 120%.

U odnosu na isti period 2015. godine, ukupna spoljnotrgovinska razmena je veća za 2,4%. Obim i izvoza i uvoza je povećan. Ukupan izvoz povećan je za 2.8% a uvoz za 2%. Ostvareni suficit veći je za 7% u odnosu na suficit ostvaren u istom periodu 2015. godine. Opština Užice učestvuje sa vise od 65% u ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni Regiona.

Najrazvijenije delatnosti u agroindustriji su: prerada voća zamrzavanjem, klanična industrija, prerada mesa i proizvodnja suvomesnatih proizvoda, proizvodnja: mleka i mlečnih proizvoda, rakija sa zaštićenim geografskim poreklom, lekovitog bilja i šumskih plodova, a postoje kapaciteti i za proizvodnju sokova, voćnih sirupa, džemova, marmelada, kompota i prerađevina od povrća.

Oni posluju u Užicu: