Nekategorisano

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije  “Krčagovo“

23/02/2024
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl....
Više

Javna  prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta poljoprivrednog gazdinstva u funkciji etno turizma na kat. parceli broj 1857/1 KO Mokra Gora, grad Užice  

09/02/2024
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-107 Fah: 03...
Više

Javna  prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta na kat. parceli broj 8049 KO Užice, grad Užice

09/02/2024
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-107 Fah: 03...
Više

Aktivnosti JKP Bioktoš

07/02/2024
-Poslovi čišćenja i održavanja grada obavljaju se po planu i programu za sredu. - Vrši se odvoz pepela u dve smene i to:  Prepodnevna smena:   -...
Više

Službeni list 2024. godine

01/02/2024
Službeni list 1/2024. Službeni list 2/2024. Službeni list 3/2024. Službeni list 4/2024. Službeni list 5/2024. Službeni list 6/2024....
Više

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Užice-centralni deo“ II faza

26/01/2024
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl....
Više

Predstavljena Strategija razvoja kulture grada Užica 2024-2029. godina

24/01/2024
Strategija kulture grada Užica za period 2024-2029. godine predstavljena je danas u   prisustvu predstavnika Ministarstva kulture i Zavoda za kulturni ...
Više

Aktivnosti JKP Vodovod

22/01/2024
Preduzimanje svih radnji za redovnu proizvodnju i kontrolu vode na svim objektima u planu je JKP "Vodovod" za ponedeljak 22. januar. ...
Više

Plan nabavki za 2024. godinu na koje se ne primenjuju odredbe ZJN (Sl. gl. RS, br.91/19 i 92/23)

15/01/2024
  Plan nabavki za 2024. godinu na koje se ne primenjuju odredbe ZJN (“Sl. glasnik RS” br.91/19 i 92/23),  donet u skladu sa Pravilnikom o bliže...
Više

Aktivnosti JKP Bioktoš

04/01/2024
Poslovi čišćenja i održavanja grada obavljaju se po planu i programu za utorak.. - Vrši se odvoz pepela u dve smene i to:  Prepodnevna smena: - ...
Više