Parking servis

Parking servis

Na teritoriji grada Užica, prema položaju, zahtevima za parkiranjem i karakteristikama parkiranja utvrđene su dve zone.

U zoni I parkiranje je vremenski ograničeno do 120 min. (60 + 60 min.) bez mogućnosti produženja, osim u dane kada se ne vrši naplata parkiranja.

U Zoni II parkirališta se korisite bez vremenskog ograničenja.

Naplata se primenjuje kroz tri mogućnosti:
• SMS porukom,
• kupovinom parking karte na kiosku
• direktnom naplatom na parkiralištima zatvorenog tipa (Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I na prostoru srušene pošte).

Novi sistem naplate putem SMS poruke je veoma jednostavan i realizuje se tako što se ukuca registarski broj vozila i pošalje kao poruka na broj 8311 za zonu I gde je vreme parkiranja ograničeno na 120 minuta po ceni od 50 dinara/h, ili na broj 8312 za sat vremena parkiranja u zoni II po ceni od 40 dinara/h.

Građani koji imaju potrebu za parkiranjem više sati u toku dana, a to moraju da urade u zoni naplate, mogu koristiti višesatnu parking kartu na parkiralištima u zoni II. Slanjem poruke na broj 8313, korisnicima usluge parkiranja je obezbeđena višesatna parking karta koja važi od momenta kada je kupljena do kraja dana u kome se vrši naplata parkiranja i košta 150 dinara.

Pri korišćenju parking karte, korisnik je dužan da na parking karti ogrebe godinu, mesec i dan u kojem koristi parking mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu vidljivo istaknuti sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla.

Naplata parkiranja na parkiralištima se vrši radnim danima od 7,00 do 20,00 i subotom od 7,00 do 14,00 časova.

Kapacitet Javne garaže je 200 mesta, od čega JKP “Bioktoš” raspolaže sa 160.

Javna garaža

Parking u ulici Kralja Petra I (na prostoru srušene pošte)

Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I (na prostoru srušene pošte) spadaju u zatvoreni tip parkirališta na kojima se usluga parkiranja vrši putem direktne naplate u skladu sa vremenom provedenim na parkiralištu. Usluga parkiranja u Javnoj garaži iznosi 50 dinara/h za putnička vozila, a na parkingu u ulici Kralja Petra I 50 dinara/h.