Објаве - Јавни позив

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години

21/02/2018
У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела ср...
Више

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

14/02/2018
На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-7/18 од 08.02.2018.године, Мишљења Министарства финансија, Управе за ја...
Више

Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица

14/02/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17),  тачке 2. Решења о образовању Ком...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине

19/01/2018
           Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, на основу Одлуке о финансирању специјализациј...
Више

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018. годину

19/01/2018
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилни...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простор у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда

16/01/2018
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Јавни позив за доделу субвенција и дотација за јавна нефинансијска предузећа у 2018. години

26/12/2017
На основу Закона о буџетском систему и Статута Града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује Јавни позив за доделу субвенција и до...
Више

Јавни позив за учешће пољопривредних произвођача на програму студијске посете Италији и Словенији

13/12/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује, ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПР...
Више

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства

04/12/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује, ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТ...
Више

Оглас за давање у закуп магацинског простора у јавној својини града Ужица

28/11/2017
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више