Позив за подношење понуда набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу
17/08/2020

Позив за подношење понуда набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације

ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за

набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију шест (6) објеката у Крушевцу, пет (5) објеката у Ужицу и шест (6) објеката у Врбасу.

Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  www.simap.ch. Рок за подношење понуда је 22. Октобар 2020 пре 11:00.

Детаљнији опис позива за подношење понуда налази се у приложеном документу. Погледајте ОВДЕ.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation

CALL FOR TENDER SUBMISSION

for

supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Kruševac, Užice and Vrbas

 Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of six (6) buildings in Kruševac, five (5) buildings in Užice and six (6) buildings in Vrbas.

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch. Deadline for submission offers is 22nd October 2020 before 11:00.

Detailed description of call for tender submission is provided in the attached document. Look HERE.