Објаве - Јавни позив

Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица

28/11/2017
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више

Јавна набавка – Набавка горива путем картица за потребе градских управа

24/11/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-352/17 23.11.2017.г...
Више

Јавни оглас за отуђење три гаражна места путем прикупљања затворених писмених понуда

10/11/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више

Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

02/11/2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15 и 80/17), Правилника  о усло...
Више

Јавни оглас за давање у закуп пословног простор у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда

24/10/2017
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге личног пратиоца за децу са сметњама у развоју

03/10/2017
Република Србија Град Ужице Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-257...
Више

Позив за достављање пријава за субвенционисану набавку нових и половних трактора

02/10/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕ...
Више

Позив за достављање пријава за пољопривредне субвенције (прикључна механизација и воћарство)

02/10/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује, ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТ...
Више

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта “Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине”

11/09/2017
ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање  лица по уговору о делу   Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој оглашава јавни позив за ангажовањ...
Више

Позив за достављање пријава – Додела подстицајних средстава за набавку половних трактора из увоза

04/09/2017
Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује, ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТ...
Више