Објаве - Јавни позив

Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве

21/07/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-54/5-2017 Датум: 21.07.2017. На основу члана ...
Више

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

19/07/2017
На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о усл...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Турица

07/07/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-207/17 07.07.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Волујац

07/07/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-158/17 07.07.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка и постављање сата на Тргу партизана

05/07/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-233/17 05.07.2017. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Зако...
Више

Оглас за давању у закуп објекта

03/07/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 10707518 м. број: 20737212 Број: 03-54/3-2017 Датум: 03.07.2017.   На основу члана...
Више

Оглас за давање у закуп објеката

26/06/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-54/1-2017 Датум: 26.06.2017. На основу чл...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица

20/06/2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15), Правилника  о условима и п...
Више

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

07/06/2017
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), ч...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017.години

01/06/2017
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 ст...
Више