Plan detaljne regulacije "Kotlarnica na Međaju"
09/12/2019

Plan detaljne regulacije “Kotlarnica na Međaju”

Planom  detaljne regulacije “Kotlarnica na Međaju” formirana je planska osnova za racionalno uređivanje i korišćenje prostora u obuhvatu Plana i formiranja planskog osnova za izgradnju toplovodne kotlarnice na prirodan gas kao osnovno i na mazut kao alternativno gorivo i to isključivo u situaciji kada prirodnog gasa nema na tržištu. Planom je obuhvaćen prostor od oko 79,60 ari. Parcele u obuhvatu Plana su: 8496/3, 8496/5-deo, 8506/2-deo, 8507/2-deo, 12048/1-deo, sve KO Užice.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Kotlarnica na Međaju"
Tekstualni deo plana
Karta topografsko-katastarskog plana sa granicom obuhvata plana
Grafički deo plana
Karta izvoda iz GUP-a Grada Užica
Grafički deo plana
Karta postojeće detaljne namene površina u obuhvatu plana
Grafički deo plana
Karta planirane detaljne namene površina u granicama plana
Grafički deo plana
Karta podela na karakteristične celine i zone (blokove)
Grafički deo plana
Karta plana parcelacije, regulacije i nivelacije
Grafički deo plana
Karta saobraćajnog rešenja-analitičko-geodetski elementi sa poprečnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Karta saobraćajnog rešenja-nivelaciono rešenje sa funkcionalnom organizacijom saobraćajnih površina
Grafički deo plana
Karta sinhronog plana komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Karta gradjevinskih parcela sa smernicama za sprovodjenje plana
Grafički deo plana